Den moderna oljeindustrin

Oljeindustrin i Ryssland var outvecklad, oreglerad och okänd. Oljeutvinningen i Baku dominerades av kortsiktiga intressen, och den ryska marknaden var helt beroende av fotogen från USA. Inom loppet av ett decennium förändrades scenen totalt, till stor del genom ett par svenska industrimän.

Relaterad läsning: Familjen Nobel drev Rysslands största företag, Robert Nobels första oljeraffinaderiBranobel, en introduktion

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Var låg Ludvig Nobels maskinfabrik?
 2. Vad menas med begreppen ”upstream” och ”downstream” i det här sammanhanget?
 3. Ungefär hur många oljedepåer hade Branobel?
 4. Ungefär hur många anställda hade företaget i början av 1900-talet?
 5. Vilket år köptes det första oljeraffinaderiet av familjen Nobel?
 6. Hur skedde transporterna av råolja före utbyggnaden av en rörledning mellan oljekällan och raffinaderiet?
 7. Vad kallas den tunga olja som blev över efter tillverkningen av fotogen?
 8. Vem uppfann dieselmotorn?
 9. Vart flyttades tillverkningen av dieselmotorer efter revolutionen 1917?
 10. Vilket år avvecklades Nobel-Diesel?

Diskussion

 • Varför tror ni att familjen Nobels företag fick det svårt efter flytten (flykten) från Ryssland efter revolutionen 1917?
 • Vilka egenskaper tror ni krävs för att utveckla ett företag som Branobel?

Fördjupning Historia

 • Undersök det svenska företagandet i Ryssland såg ut vid 1900-talets början. Välj ut några företag och redogör hur det gick för dem efter revolutionen 1917?

Fördjupning Ekonomi

 • Undersök om det finns några företag idag med familjen Nobels namn och redogör för vad de tillverkar eller vilka tjänster de tillhandahåller.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *