Den optimistiska entreprenören

Bakom en framgångsrik entreprenör står en obotlig optimist. Det menar åtminstone Let’s Deal-grundaren Alexander Hars, som med sin nya satsning vill utmana den konventionella sängklädesbranschen.

Relaterad läsning: Entreprenörerna bakom Soft Goat, Entreprenören bakom Lager 157

Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.  (Praktisk marknadsföring 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur är det att vara entreprenör enligt Alexander Hars?
 2. Vilka var ett utav de värsta upplevelserna för Alexander Hars som entreprenör?
 3. Hur lyder Alexanders motto?
 4. Vilket stöd behöver han för att förverkliga sina idéer och visioner?
 5. Varför startades företaget Alva?
 6. Vilket tips har Alexander för andra entreprenörer?

Diskussion

 • Vad tror ni att det innebär att vara entreprenör?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration/ Entreprenörskap och företagande

 • Alva menar att kontrollera hela kedjan inte är lätt. Men det är rätt. Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Undersök på vilket sätt Fairtrade är en certifiering för en hållbar utveckling. Se även klippet nedan om hur Fairtrade bidrar till att odlare och anställda får möjlighet att förbättra sina arbets- och levnads-villkor.

Dela med dig av dina tankar

Ett svar till “Den optimistiska entreprenören”

 1. SEO Reseller skriver:

  Awesome post! Keep up the great work! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *