Den revolutionära konservburken

Konserver har i dag inte samma goda klang som färskvaror, men när konservburken kom var det en revolution i en värld utan kylskåp. Genombrottet kom med sill och ansjovis i slutet av 1860-talet då glasburkar ersattes med plåtdosor.

Relaterad läsning: Tuben – en färgäkta förpackning i 175 årFörpackningens historia, ABBA, Fjällbrynt messmör, Tetra och kartongmjölken, Arlas klassiska mjölkpaket – en randig historia, Aladdinasken, Kunglig glans i varumärkenas värld, En förpackningsdesigners lärdomar

Centralt innehåll

 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken betydelse har sillen haft för västkusten?
 2. När fick konservburken sitt genombrott i Sverige?
 3. Hur såg den första konserven ut?
 4. Vem uppfann tekniken att konservera livsmedel och varför?
 5. Varför fick konserven ett dåligt rykte på 1840-talet?
 6. Hur och när kunde konserven göra comeback?
 7. Vad upptäckte fransmannen Louis Pasteur?
 8. När kom plåtkonserverna till Sverige?
 9. Hur uppfattades dessa svenska sillkonserver i Europa?
 10. Vad var Bohuslän först i världen med?
 11. Vad förstod inte de svenska husmödrarna?
 12. Vad erbjöd Axel Molinder?
 13. Vad fick uppfinnare Marin Ekenberg patent på?
 14. Hur uppstod företaget ABBA och vad står initialerna för?

Fördjupning Design/ Teknik/ Företagshistoria/ Entreprenörskap/och företagande

Förpackningstuben:

 • År 2016 firade tubförpackningen 175 år. Tack vare den — och dess uppfinnare — slipper vi använda dess föregångare, urinblåsan från en gris! Undersök hur produktutvecklingsprocessen sett ut.

Den (o)hållbara förpackningen:

Annons Keep on Yogging, Yoggi kiwawa, 1988-1989 . Bild: ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Klimatavtryck:

 • Visste du att sill har lågt klimatavtryck? På Abba Seafood vill de göra det så enkelt som möjligt att välja klimatsmart mat, därför har de beräknat alla sina produkters klimatpåverkan. Undersök hur Abba Seafood arbetar med sitt klimatavtryck.

Bild: Abba Seafoods hemsida.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Teknik/ Företagsekonomi/ Historia

Den egensinnige uppfinnaren Martin Ekenberg:

 • År 1900 tilldelades Martin Ekenberg det prestigefyllda Polhemspriset för ”undersökningar och experiment för att utröna möjligheten av en mekanisk fiskrensning”. Tio år senare avled han på Brixtonfängelset i England anklagad för mordförsök med en annan av sina många uppfinningar: världens första brevbomb. Undersök Martin Ekenbergs uppfinningar.

Dr Martin Ekenberg som vaxdocka på Svenska Panoptikon i Stockholm, scannat ur Geniet – Förbrytaren Martin Ekenberg av Gustav Lidberg, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1919.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *