Den skuldsatte entreprenören Gustaf de Laval

År 1878 hade den geniala uppfinnaren Gustaf de Laval utvecklat en mjölkseparator som var snabbare och effektivare än tidigare konstruktioner, vilket gav upphov till AB Separator som snart satte Sverige på kartan. Följ med till Fleminggatan 8 på Kungsholmen i Stockholm där både Separator och De Lavals Ångturbin grundades.

Relaterad läsning: Maskinerna blev epokgörande och skulderna övermäktiga, Våra hyllade snillen, Hur skildras näringslivets historia?

Relaterad film: Ljusa idéer – om 6 svenska snillen och deras innovationer (53 minuter)

Instuderingsfrågor

 1. Vad inträffade 1883?
 2. Hur uppfattades Gustaf de Laval under denna tid?
 3. Vilka uppfinningar var han känd för?
 4. Vad blev en världsprodukt och varför?
 5. Vad inträffade 1893?
 6. Hur många patent tog de Laval?
 7. Vad var de Laval mindre bra på?
 8. Varför kunde han vara osympatisk och elak?
 9. Vilka misslyckade tekniska lösningar försökte han sjösätta?
 10. Varför blev de Laval en jagad man?
 11. Vad lämnade han efter sig efter sin död?
 12. Vad tillverkar företaget Alfa Laval i dag?

Diskussion

Hur ekonomisk lagd måste man vara som entreprenör?

 • Bara för att man är ett snille fylld av affärsidéer, uppfinningar och tar risker betyder det inte alltid att man är ekonomiskt lagd. Hur uppfattade ni Gustaf de Lavals entreprenörskap? Diskutera hur man på ett hållbart och långsiktigt sätt kan driva sin näringsverksamhet.

Ljusa Idéer – om svenska snillen och deras innovationer:

Se på filmen Ljusa idéer och diskutera följande:

 • Vad anser ni är skillnaden mellan en uppfinnare och en entreprenör? Kan man vara både duktig uppfinnare och en framgångsrik entreprenör? Vad tar filmen upp?
 • Diskutera genusperspektivet. Varför är det bara män i filmen?
 • Hur såg samhället ut när de sex uppfinnarna i filmen medverkade? Hur har samhället förändrats sedan början av 1900-talet?

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Teknik/ Historia

Vår hyllade snillen eller bortglömda grundare?

Uppfinnaren Sven Wingquist i en jättemodell av kullagret som SKF visade upp på Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Foto: Järnvägsmuseet.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning, ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet, (Historia 1a1
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *