Den stora skönhetsbranschen

Skönhetsindustrin började i blygsam skala med försäljning av produkter som ansågs stötande för moralen. I dag lägger konsumenter över hela världen 330 miljarder dollar på parfym, kosmetika och hudvårdsprodukter. Professor Geoffrey Jones presenterar här sin kartläggning av branschen i boken”Beauty Imagined”.

Relaterad läsning: I skönhetens tjänst, Filmen banade väg för vardagssuccé, Fräschörens dyra hjälpmedel, Mannen bakom Barnängen, Pyramiden som rasade, Handelns historia: Intervju med Gun Nowak – FACE Stockholm, FACE Stockholm

Centralt innehåll

 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Var har skönhetsprodukterna sitt ursprung?
 2. Varför har skönhetsindustrin skaffat sig en stor skara kritiker genom åren?
 3. Vilka två städer identifierar sig många av världens ledande skönhetsmärken med?
 4. Hur varierar konsumtionen mellan amerikaner respektive européer?

Diskussion

 • Skönhetsindustrin har betraktats länge som ett instrument för kvinnoförtryck utövat av män (och deras företag). Hur ser ni på dagens skönhetsbransch och bilden som förmedlas idag?

Bildkälla: Forbes.

Fördjupning Engelska/ Entreprenörskap och företagande/ Företagshistoria/ Historia

Intervju med Harvardprofessor Geoffrey Jones:

 • “People always ask me: Why write a book on the beauty industry?”. Se på intervjun vi gjorde med professor och författaren Geoffrey Jones på Berns i Stockholm i februari 2010.

I skönhetens tjänst:

 • Undersök hur den polska immigranten Helena Rubinstein lyckades, genom sitt entreprenörskap och sin innovationsförmåga, att bli multimiljonär i USA.

Helena Rubinstein. Bildkälla: Wikimedia Commons

Filmen banade väg för vardagssuccé:

 • Max Factor utvecklade sitt Pan cake-smink för filmduken men när det släpptes för kommersiellt bruk blev det deras mest framgångsrika produkt någonsin. Undersök hur Pan cake-sminket från Max Factor som gjordes för filmbranschen kom att hamna på var kvinnas kinder.

June Allysson var modellen i Max Factor-reklamen. Bilder: The Hollywood Museum.

The Body Shops hållbarhetsmål:

 • På The Body Shops hemsida berättar företaget att de existerar för att kämpa för en mer rättvis och vackrare värld. Det är deras mål och driver allt de gör. Undersök The Body Shops hållbarhetsmål.

The Body Shops grundare Anita Roddick. Skärmdump: theboydshop.com/sv

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Marknadsföring/Ledarskap och företagande

Svensk kosmetikahistoria: Från Barnängen till Oriflame:

 • En kritvit 1500-talsdrottning, ungerskt vatten, en solbränd parfymdrottning, en fräsch 60-talstjej och nervgiftet botulin. Mycket ryms i kosmetikans historia. Undersök hur det sett ut i Sverige: Allt från Barnängen till Oriflame och Q-Med.

En kvinnlig kund får ansiktsbehandling i Shantungskolans lokaler i Alvik på 1960-talet. Under 1900-talet var det viktigt att marknadsföra kosmetika inte som bemålning utan som vård; skönhetsvård eller kroppsvård blev begrepp. Shantungskolan drevs i många år och blev en viktig marknadskanal för Barnängen. Barnängens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Barnängens ledarskap:

 • Allt började med ett nytt bläck. När grosshandlare Holmström såg möjligheterna, och sortimentet breddades med tvål och parfym, lades grunden för ett stycke svensk företagshistoria. Men vem var han egentligen? Undersök varför Barnängens grundare kom att kallas för ”en ledare med hjärta”.

Grosshandlare Johan Wilhelm Holmström, porträtt taget någon gång på 1880-talet. Bild ur Henkel Nordens arkivdeposition hos Centrum för Näringslivshistoria.

Kosmetikaföretaget Orilame – Företagskultur grundas i rötter och historia:

 • Ta reda på hur en god företagskultur grundas. Nedan kan du läsa en krönika av svenska Oriflames grundare Robert af Jocknick:

Det var under kampen för överlevnad som Oriflames företagskultur växte fram. Efter tio års kraftmätning besegrade vi den många gånger större och starkare konkurrenten Avon som då gav upp och lämnade Sverige. Det var en kamp som vi inte skulle kunna vinna. Avon var då världens största kosmetikföretag och vi var ett litet företag utan pengar. Men vi hade en enorm vilja och sammanhållning. Den byggde på för oss självklara värden som positivt tänkande, förtroende för varandra, småskalighet, entreprenörsanda, enkla medel, billiga lösningar, tävlingsanda och att ha roligt tillsammans.

Det blev grunden i vår företagskultur och den här händelsen är viktig i vår historia. Det är ungefär 30 år sedan. Oriflame finns nu i 61 länder, bland annat i Ryssland, Indien och Kina, och med sammanlagt över 3 miljoner återförsäljare. Den totala omsättningen är cirka 14 miljarder kronor. Vi möter Avon på många marknader och vi är inte längre ett litet företag som kan samla all personal för att skapa en kampanda.

Våra rötter och vår företagshistoria är då viktiga när vi nu skall förklara och påminna om hur vårt företag skapades och varför vi nått den ställning vi har. Jag är övertygad om att det till väsentlig del beror på att vi lyckas hålla vår företagskultur levande.

Idag finns tusentals direktsäljande företag som Oriflame. De är snarlika i produktval och arbetssätt. De har låga startkostnader. Många startas och många slås ut redan efter några år. De som överlever har byggt en stark företagskultur och skapar den entusiasm, stolthet och kraft som är nödvändig för att lyckas inom direktförsäljning. Finns det inte en stark företagskultur kommer varje ny vd att skapa sin egen kultur och företaget tappa sin själ. Ledningens agerande måste alltid stämma överens med företagskulturen.

Skall vi fortsätta som ett av de världsledande företagen i vår bransch måste vi attrahera de bästa och mest talangfulla personerna på marknaden. Vi har en ställning som lockar unga och välutbildade. De är intresserade av att veta vad som är vår drivkraft och vilka värderingar som lett fram till dagens företag. Storytelling har blivit mode och det finns konsulter som råder företag att tillverka en historia. Vi behöver inte det. Vi har en händelserik och spännande bakgrund. Våra rötter finns i Sverige. Det var i Stockholm som vi startade Oriflame 1967. Affärsidén var då, och är det fortfarande, att sälja kosmetik direkt till konsument via direktförsäljning.

I vår historia finns både höga toppar och djupa dalar. Men vår historia visar att vi alltid kan komma igen. Det är en bra grund att stå på.

Robert av Jochnick är styrelseordförande för kosmetikaföretaget Oriflame som han 1967 grundade tillsammans med brodern Jonas af Jochnick. Han är även medgrundare till World Childhood Foundation och sitter i ett antal bolagsstyrelser. Krönika ur Företagshistoria 2010:1.

Pyramiden som rasade:

 • Succé och ekonomisk framgång i affärer går oftast hand i hand med långvarigt slit och hårt arbete. Men parallellt frodas också drömmen om snabba pengar genom smarta upplägg. Kosmetikaföretaget Holiday Magic etablerade sig i Sverige under 1970-talets början genom väckelse- liknande rekryteringsmöten. Ta reda på varför ”Rena rama Holiday Magic” blev ett begrepp för något riktigt oseriöst.

Den etablerade parfymeribranschen uppskattade inte Holiday Magics intåg i Sverige och ville att Köpmannaförbundet skulle agera. Foto: Gustafsson Foto, Mariestad. Bild ur Svensk Handels arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Gun Nowak grundare av sminkföretaget FACE Stockholm:

 • Se intervjun där Gun Nowak, grundare av kosmetikaföretaget FACE Stockholm, berättar om historien bakom succén och hur det är att vara entreprenör. Vilka tips ger hon unga entreprenörer?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *