Den svenska byggbranschen

Det har varit svårt att locka kvinnor till arbeten som hantverkare på byggen. Många försök har gjorts genom åren, men dagens lärlingsutbildning har inneburit ett genombrott.

Relaterad läsning: Carin Stoeckmann – Byggmästar’n i Skåne, Stadsbyggare under boom och kraschDe expanderande städerna – stadsbyggnad och miljonprogram, Tanken bakom HSB, HSB i innovationernas tidevarv, Historien om HSB

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. (Hantverk – introduktion)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks. (Teknik 1)
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Diskussion

 • JM anser att det är viktigt att bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle. Därför anstränger de sig för att öka jämställdheten samt mångfalden på företaget. Diskutera om vikten av socialt ansvar.
 • Det sydkoreanska företaget Samsung tror att s.k. ”earthscrapers” kommer bli framtidens lösning på den rådande bostadsbristen. Diskutera hur realistisk denna vision är och om ni skulle kunna tänka er att bo under jorden.

Bildkälla: images.samsung.com

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Teknik/ Historia/ Ledarskap och organisation

Byggmästar’n i Skåne:

 • Carin Stoeckmann tog över som vd efter sin far i en manligt dominerad bransch som hon aldrig tänkt satsa på. Hennes mål blev att utveckla ett byggföretag utan hierarkier. Ta reda på hur hon lyckades med det.

Bild: Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne.

Lyssna på Snickarpodden:

 • I Snickarpodden möter du sex av JM:s snickarlärlingar som i syfte att locka fler till byggbranschen startade podcasten i början av 2020. Lyssna på snickarpodden här.

Skärmdump: Snickarpodden på byggtjanst.se

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Teknik

Statsbyggare under boom och krasch:

 • Stockholm är en europeisk huvudstad som i likhet med andra för drygt hundra år sedan genomgick en radikal fysisk förvandling. ”Här rivs för att få luft och ljus”, diktade Strindberg. Undersök hur hela processen gick till.

Byggmästare Olle Engkvist bygger bostadshus mot Riddarfjärden, Norr Mälarstrand år 1928, Stockholm. Deponent: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Allt började med byggmästare John Mattson:

 • År 2020 fyllde JM, en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden, 75 år. Företaget grundades 1945 som John Mattsons Byggnads AB av byggnadsingenjören John Mattson och har förutom bostäder uppfört landmärken som Wenner-Gren Center och Kulturhuset i Stockholm, men även flera köpcentrum och Kolmårdens djurpark. Besök JMs hemsida och ta reda på hur företaget arbetar med sina hållbarhetsmål.

John Mattson Byggnads Aktiebolag grundas. Det första projektet, i samarbete med brodern Einar, färdigställs på Bäckvägen 159–163 i Hägersten, Stockholm.

Tanken med HSB:

 • Bostadssituationen i Sverige i början av 1900-talet var svår. Åren 1913–15 genomförde Socialstyrelsen en bostadsräkning. Man konstaterade då att svenskarna var trångbodda, dels på grund av att familjerna hade många barn, dels på grund av att många familjer hade inneboende. Undersök tanken med HSB.

Plan över 1925 års byggnadsproduktion, Stockholm, Sverige. Fotograf Malmström. Deponent: HSB Riksförbund.

Innovationer:

 • HSB;s pionjärtid sammanfaller med samtida samhällsövergripande politiska idéer om det så kallade Folkhemmet. 1920-talet var en tid av rörelser på flera plan, socialt, kulturellt, politiskt, tekniskt. Vad kan man göra med alla sopor som ett hushåll avsätter? Undersök HSB:s innovationer.

Period: 1931. Plats: Stockholm. Deponent: HSB Riksförbund

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *