Den svenska telekommunikationen

2007 lanserade Apple sin första iPhone och det sätt på vilket vi hanterar information och kommunicerar förändrades. Men det var faktiskt inte den första smarta telefonen som då såg dagens ljus. Telekomhistorien är betydligt mer komplex, och mer svensk, än så.

Relaterad läsning: Mobiltelefonens historiaNMT – A nordic project, Laila Ohlgren utvecklade mobiltelefonen, Ericsson, Det äkta paret som skapade Ericsson, Lars Magnus och Hilda Ericsson, Lars Magnus Ericsson skriver kärleksbrev till kärleken, Ericsson banade väg för paddan, Farbrorn som uppfann mobiltelefonen, Ellemtel utvecklar AXE-systemet, Filmen om Hilda Ericsson, Telefonkungen av Stockholm, Telefonledningar till varje hus

Centralt innehåll

Högstadiet:

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling. (Teknik)
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier. (Fysik)
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. (Historia)

Gymnasiet:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv.(Historia 3)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Operativsystem för mobila enheter.
 • Datakommunikation via satellit.
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. (Digital kommunikationsteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad inträffade den 14 februari 1876?
 2. Vad insåg entreprenören HT Cedergren?
 3. Vilken förändring skedde i Stockholm under denna period?
 4. Varför lanserades de första automatiska systemen?
 5. Varför halkade telekomföretaget Ericsson efter?
 6. Vad var ”Norra Vasa” och 500-väljaren?
 7. När kom de första mobila telefonerna?
 8. Vad innebar NMT?

Diskussion

 • Hur mycket och till vad använder ni mobiltelefonen?
 • Hur tror ni att mobiltelefonerna och dess funktioner ser ut om 20 år? Diskutera vilka metoder ni tror vi kommer att kommunicera med i framtiden.

Fördjupning Högstadiet: Teknik/Fysik/Historia,    Gymnasiet: Teknik/Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/Digital kommunikationsteknik

Doldisen bakom NMT-systemet:

 • Inte många vet att Laila Ohlgren är doldisen bakom utvecklingen av mobiltelefonin. Den gröna knappen på telefonerna är hennes idé där telefonnumret lagras i telefonen för att kopplas upp till nätet först när hela numret blivit inmatat. Undersök hur Laila gick tillväga med utvecklingsarbetet av det tidiga NMT-systemet.

Laila Ohlgrens geniala idé om att skicka iväg hela telefonnumret på en gång efter att man har slagit siffrorna blev en standard som i dag manifesterats på miljarder mobiltelefoner. Text: IVA historia. Bildkälla: Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Doldisen bakom Ericsson:

 • Ericson är i dag ett av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknologi med tusentals anställda. På många sätt är företaget synonymt med teknikutveckling och innovation och grundaren Lars Magnus Ericsson räknas till en av Sveriges mest framgångsrika innovatörer. Mindre känt är att även hustrun Hilda Ericssons insatser i företaget var avgörande för den tidiga utvecklingen och framgången. Se filmen om Hilda Ericsson och besvara frågorna nedan.
 1. När födds Hilda Ericsson?
 2. Vad fick Hilda gå på under sin barndom?
 3. Vad händer år 1878?
 4. Hur har man fått reda på Hildas insatser inom företaget?
 5. Vad tillverkar Hilda i hemmet?
 6. Vad händer i slutet av 1881?
 7. Vad gör Hilda när Lars Magnus är på resande fot?
 8. Varför är det en spännande telefonmarknad i Stockholm?
 9. Vad fattades i porträttsamlingen som trycktes 1880?
 10. Hur förlorade makarna Ericsson sin roll i företaget?

Telefonkungen av Stockholm:

 • Entreprenören Henrik Thore Cedergren kom att kallas för Telefonkungen efter sina stora insatser och framgångar som bland annat ledde till att Stockholm 1885 blev den ledande telefonstaden i hela världen! Ta reda på vem HT Cedergren var och hur hans affärsidéer satte Sverige på kartan.

H T Cedergren, grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB (SAT). Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Fördjupning Högstadiet: Teknik/Fysik/Historia,    Gymnasiet: Teknik/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/Digital kommunikationsteknik/ Industriell design

Mobiltelefonens historia:

Mobiltelefonens utveckling.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *