Hållbara familjeföretaget Woolpower

En som tar över ett företag brukar traditionellt inte ses som en entreprenör. Men att vara entreprenör handlar alltid, oavsett hur och när verksamheten startat, om att kunna bedöma vad som måste utvecklas, förändras eller förnyas. Det var utgångsläget även när Adam och Daniel Brånby 2010 köpte företaget Woolpower av sin pappa.

Relaterad läsning: Handens historia: Intervju med entreprenör Adan Brånby, Entreprenören bakom hållbara Alva, Entreprenörerna bakom Soft Goat, Intervju med grundaren till ImseVimseSvensk Handel – Swedish Stockings

Instuderingsfrågor

 1. Vad köpte bröderna Adam och Daniel Brånby år 2010?
 2. Var hade Woolpower sitt ursprung?
 3. Hur kommer det sig att Adam och Daniels pappa kände till Ullfrotté AB?
 4. Varför döptes företaget till Woolpower och var fanns majoriteten av kunderna?
 5. Vilket beslut tog bröderna Brånby som nya företagsägare?
 6. Varför flyttade inte företagsverksamheten utomlands?
 7. Varför var det svårt att hitta sömmerskor?
 8. Varför tycker bröderna att det fungerar bra att driva familjeföretaget tillsammans?
 9. Vilka är Daniel Brånbys tips?

Diskussion

Intervju med Adam Brånby:

 • Se på vår intervju vi gjorde med Adam Brånby i samarbete med Handelns historia. I intervjun berättar Adam om sina tips han har till unga entreprenörer. Diskutera om vilka tips ni tror att en entreprenör behöver i början av sin entreprenöriella resa.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation/ Branschkunskap inom handel och administration/ Näthandel/ Design

Soft Goat – en hållbar näthandel:

 • Med nyfikenheten som drivkraft startade de båda kompisarna Stephanie Bergströms och Erik Magnusons det lyxiga och hållbara kashmirnäthandeln Soft Goat, som i dag omsätter 40 miljoner kronor. Ta reda på hur deras entreprenöriella resa har varit.
 • Det svenska företaget Soft Goat började sin hållbarhetsresa år 2016 och anser att det viktigaste för deras produktion är transparens. Undersök hur Soft Goat arbetar med hållbarhet.

 Bildkälla: Soft Goat.

Se filmen: Från get till tröja. Bildkälla: Soft Goat.

Woolpowers hållbara utveckling:

 • I dag arbetar Woolpower med hållbarhet i alla led. Besök företagets hemsida och ta del av hur produktionen går till i dag. Vilka likheter hittas mellan Woolpower och Soft Goat?

Bildkälla: Woolpower.

 Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet. (Näthandel 1, 2)
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *