Det lilla sminkföretaget som gjorde global succé

Gun Nowak grundare av kosmetikaföretaget FACE Stockholm berättar om historien bakom succén och hur det är att vara entreprenör.

Relaterad läsning: FACE Stockholm, Våga vara chef – en småländska i New York

Centralt innehåll:

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kom Gun Nowak att sälja smink?
 2. Varför öppnade hon en butikslokal i New York?
 3. Hur ser hon på problem som uppstår kring företaget?
 4. Vad satsar företaget på i framtiden?
 5. Vilka tips har Gun Nowak till unga entreprenörer?

Diskussion

 • Vad anser ni om Gun Nowaks tips till unga entreprenörer? Fanns det något som ni fastnade för?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *