Det miljömärkta tvättmedlet

När Via introducerades 1957 löstes många tvättproblem. Äntligen ett tvättmedel som var anpassat för maskintvätt. Ett låglöddrande syntetiskt tvättmedel som ut­veck­lingsmässigt låg fem till tio år före övriga Europa.

Relaterat material: Unilevers historiska hemsida – Via:s arkivmaterial, Den (o)hållbara förpackningen, Elen förändrade folks vardag

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet (Historia 1a1)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks. (Teknik 1)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring) Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Snabbtextning och säljstödsmaterial. (Praktisk marknadsföring 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var problemet med de gamla tvättmedlen?
 2. Varför försvann dessa problem när Via kom?
 3. Vad hände med Via-paketets utseende i mitten av 1960-talet?
 4. Hur såg förpackningen ut under 1970- och 1980-talet?
 5. Vad stod TAED för och vad bestod det av?
 6. Hur påverkade den svenska miljödebatten Via?
 7. Vad kom i samband med Via Micro?
 8. Vad inträffade år 1992?
 9. Vilka fördelar har Via Tablets?

Fördjupning Marknadsföring/ Historia/ Samhällskunskap/ Teknik

 • ”Det är skillnad på vitt och Radionvitt” var tvättmedelet Radions slogan. Se reklamfilmen för tvättmedlet Radion från år 1952 nedan.
 • I reklamfilmen ovan talar de om bland annat ”husmor”. Följ med två husmödrar i en elreklam från 1940-talet. Undersök hur hushållen skiljer sig åt och hur arbetssysslorna ser ut mellan dessa husmödrar. Vad är syftet med reklaminslaget?

Fördjupning Samhällskunskap/ Naturkunskap

 • Ta reda på vilka kriterier som gäller för miljömärkningar som Svanen och Bra miljöval.

Fördjupning Samhällskunskap/ Marknadsföring

 • Se på Grumme tvättsåpas reklam från år 1990. På vilket sätt var denna reklamfilm före sin tid?

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Praktisk marknadsföring

 • Introduktionen av Via i daglig­ varuhandeln var omfattande. Ett stort skyltmaterial togs fram till lanseringen. Förpackningsställ, jättepaket, takskyltar och banderoller, alla med budskapet: ”Specialtvättmedel för maskintvätt.” Tar reda på hur man skyltar med Via i dagens butiker.
 • Fördjupa dig i Vias historiska arkiv och se fler av deras reklamfilmer och reklambroschyrer. Besök även Unilevers arkiv som i dag äger Via och se om du hittar andra varumärken som du känner igen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *