Det moderna hushållet

Att städa, laga mat, diska och tvätta var vid inledningen av förra seklet ett tungt och tidsödande arbete – framför allt för kvinnorna. Men med en rad svenska innovationer kunde mycket av arbetet automatiseras.

Relaterad läsning: Gammal värmekälla i ny tid, Elen ändrade folks vardag, Electrolux historia, Epokgörande assistent, Aga-spisen, Aga-fyren –  och Gustaf Daléns patentakter, Electrolux: från dörrknackning till världsföretag, Snabbköpen underlättade husmors vardag

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad utvecklade Axel Wenner-Gren tillsammans med Sven Carlstedt?
 2. Varför blev det en succé?
 3. Vad är en ”Trilobite”?
 4. Vilka uppfann absorptionskylskåpet och när började den att säljas?
 5. Vad var nackdelen med moderna kylskåp?
 6. Hur löste Electrolux problemet?
 7. Vem uppfann Aga-spisen?
 8. Vilka finesser hade denna spis?
 9. När kom de första elspisarna?
 10. När tog Electrolux fram sin första tvättmaskin?
 11. Vilka slags hushållsapparater var Assistent och ”runda burken”?

Fördjupning Teknik/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia/ Marknadsföring

När elektriciteten ändrade folks vardag:

 • Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna. Undersök hur elpropagandan såg ut och spreds i Sverige för 100 år sedan.

Hushållslärarinna från omslaget till FERAs tidskrift ”ERA” år 1933. Bild ur Vattensfalls arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Husmor i arbete:

 • Följ med två husmödrar i en elreklam från 1940-talet. Undersök hur hushållen skiljer sig åt och hur arbetssysslorna ser ut mellan dessa husmödrar. Ta reda på vad syftet är med reklaminslaget.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Teknik/ Företagsekonomi

Aga-spisen:

 • När krystningsfasen närmar sig vid en förlossning bryr man knappast sig om att det finns en koppling mellan lustgas och en av världens mest berömda spisar. Men faktum är att samma namn går att hitta bakom båda. Undersök hur en av Sveriges främsta uppfinnare blev känd världen över.

Kök med AGA-spisar 1946, Hässleholm. Deponent: AGA AB, Region Europe North.

Patentakter:

Från dörrknackning till världsföretag:

 • Liksom dammsugare och bonvax såldes Assistenten via dörrknackande hemförsäljare. För många hushåll var den nog det mest fantastiska som hänt, men att den skulle bli en så epokgörande uppfinning kunde nog ingen tänka sig då. Undersök hur Electrolux började sin resa från dörrförsäljning till världsföretag.

Dörrknackaren. Det var mycket tack vare försäljningsmetoderna som Electrolux lyckades bli ett framgångsrikt internationellt företag. Många säljbolag arbetar fortfarande efter dessa nästan 100 år gamla säljinstruktioner. Bild ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *