Det oslagbara svenska musikundret

“Det svenska musikundret” syftar till att beskriva Sveriges musikaliska framgångar. Dels har vi artister som exempelvis Robyn, Roxette och Agnes, dels låtskrivare och producenter som Max Martin, Andreas Carlsson och RedOne. Till stor del började allt med ABBA, som ju vann Eurovision Song Contest i Brighton 1974 med låten Waterloo.

Relaterad läsning: ABBA – mer än bara musik, Stikkan Anderson, Polar Music (1963)Den svenska skivindustrinHagström – Sveriges första stora musikexportSpotify förändrade musikbranschenLjudet framför alltKatja of Sweden – protestsången som blev strandkläder

Instuderingsfrågor

 1. På vilket sätt spelade managern Stikkan Andersson en viktig roll i ABBA:s framgång?
 2. Vilken musiktext skrev Stikkan?
 3. Vem tog fram ”ABBA-soundet” och varför var det nyskapande?
 4. Hur bidrog gruppmedlemmarna till ABBA:s unika musikaliska produktion?

Diskussion

Det svenska musikundret:

 • I maj 2023 blev Loreen historisk då hon, som enda kvinna, vann Eurovision Song Contest (ESC) för andra gången. Ända sedan ABBA vann samma tävling år 1974, har Sverige haft stora musikframgångar och kallas i dag för det svenska musikundret. Diskutera varför ni tror att svensk musik är så framgångsrik.

Bildkälla: elegantmachinery.se

ABBA inom HBTQ-rörelsen:

 • Under 1990-talet fick ABBA en uppsving igen och tilltalade även en ny generation. Samtala om vilka ABBA-minnen ni har och diskutera hur ni tror att deras musik har påverkat individer, grupper och samhället de senaste 50 åren. Se även på Erasures HBTQ-vänliga musikvideo nedan.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Historia

 ”Den sjungande folkskolläraren” blåste liv i den svenska musikindustrin:

 • Det svenska musikundret har en folkskollärare att tacka för mycket. Stikkan Anderson var kompositören och skivbolagsdirektören som bland annat gjorde ABBA stora med sitt musikbolag Polar Music. Utan att bry sig om att delar av musiksverige såg honom som sin värsta fiende kom han att ändra hur hela den svenska musikindustrin fungerade. Undersök Stikkan Andersons entreprenöriella resa.

Ria Valk med Stig Anderson på Schiphol flygplats i Amsterdam 1961. Foto: Harry Pot, Anefo. Dutch National Archives

Det svenska prestigefyllda Polarpriset:

 • När Stikkan Anderson instiftade Polarpriset gjorde han det med syfte att skapa världens största musikpris. Det första Polar Music Prize delades ut 1992 och ges sedan dess årligen till personer, grupper eller institutioner för betydande insatser inom musiken och musiklivet. Besök Polarprisets hemsida och undersök vilka som tilldelats priset under årens lopp.

Centralt innehåll

 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna. (Historia 2b – kultur)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *