E-handeln tar över

Pär Svärdson har jobbat med e-handel länge. Han grundade internetbokhandel Adlibris för tjugo år sedan, och när han sålde det till Bonnier grundade han nätapoteket Apotea. Pär Svärdson berättar om bakgrunden till sitt företag och om hur det är att vara entreprenör.

Relaterad läsning: ICA – handla mat på nätet, Linas matkasse, Handelns historia – intervju med Marie Walleberg grundare av ImseVimse, Apoteket blir ett monopolföretag

Centralt innehåll

 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Olika filsystem och hur information lagras på olika sätt i olika operativsystem.
 • Nätverksoperativsystems uppbyggnad och funktion, mjukvarans struktur i servrar och dess sammanställning samt principer för hur servrar kan kommunicera och vilka tjänster de kan erbjuda användarna. (Nätverksteknik)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1b)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.
 • Sociala medier i marknadsföringsyfte.
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
 • Marknadsföring på internet.
 • Miljöaspekter, transporter och logistik. (Näthandel 1, 2)

 Instuderingsfrågor

 1. Vilka grundade Apotea och vad sålde de till en början?
 2. Vad gjorde Pär Svärdson innan Apotea och varför tog han över det?
 3. Vilka har varit de största utvecklingarna inom företaget?
 4. Hur ser Apoteas framtid ut idag?
 5. Vilka tips har Pär Svärdson att ge dagens unga entreprenörer?

Diskussion

Dagens e-handel:

 • Internet och digitalisering har gett oss möjligheter som vi bara kunde drömma om för några år sedan. Som att kunna göra sina inköp på en datorskärm, telefon eller en surfplatta och få varorna levererade hela vägen till dörren. Diskutera vad ni anser om e-handel och varför det har blivit så populärt samt vilka krav ni tror ställs på den fysiska personalens kompetens när obemannade lösningar och självservice blir allt vanligare inom handeln.

Fördjupning Samhällskunskap/ Nätverksteknik/ Företagsekonomi

ICA var först ut med E-handel i Sverige:

 • För den stora majoriteten av ICA-kunderna blev näthandel av matvaror möjligt runt 2015, men det fanns faktiskt de som började nätshoppa redan i slutet av 90-talet. Undersök hur ICA:s näthandel har sett ut.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation

Hur apoteket blev ett monopolföretag:

 • Den 1 januari 1971 vaknade drygt 600 egenföretagare inom apoteksnäringen till en helt ny vardag. Från och med denna dag var de statsanställda apotekschefer i ett statligt monopolföretag. Ta reda på hur apoteket blev ett monopolföretag.
 • Under 1990-talet svepte en avregleringsvåg genom Sverige. Ett flertal branscher som styrts av ett statligt monopol utsattes nu för konkurrens. Men trots flera utredningar som förordade en avreglering, stod apoteksmonopolet pall fram till 2009. Undersök skälen till omregleringen av apoteksmarknaden.

Fördjupning Näthandel/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration

Apoteas hållbarhetspolicy: 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *