EFTA – European Free Trade Association

1958 bildade sex europeiska stater EEC – föregångare till EG och EU. Som en reaktion på detta grundade Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike EFTA (European Free Trade Association) 1960.

Relaterad läsning: Sverige och EU

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen. (Internationella relationer)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vad står förkortningen EFTA för?
 2. Vilket år bildas EFTA?
 3. Vilken är den stora skillnaden på en tullunion och ett frihandelsområde?
 4. Vilket år slöts ett frihandelsavtal mellan EG (EU) och EFTA?
 5. Varför lämnade Sverige EFTA?

Diskussion

 • Varför tror ni att de stora europeiska samarbetena (EEC och EFTA) bildas under 1950- och 60-talen, kan det finnas en historisk bakgrund?

Fördjupning Internationell ekonomi / Företagsekonomi

 • Det finns ett par stora frihandelsområden i världen, undersök vilka dessa är och hur diskussionen ser ut kring deras existens.

Fördjupning Internationella relationer

Undersök hur EFTA gestaltar sig idag, vilka länder är fortfarande medlemmar, ska man ta in nya medlemmar osv…

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *