Electrolux

Electrolux skapades av Axel Wenner-Gren (1881–1961).

Relaterad läsning: Electrolux: från dörrknackning till världsföretag, Axel Wenner-Gren, Hans Wertén, Hans Werthén – Fusionernas mästare, Facit klarade inte av digitaliseringen, History Marketing – Så arbetar Electrolux med sin historia, Electrolux historiska hemsida

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. När och var såg Axel Wenner-Gren en dammsugare för första gången?
 2. Vilka två bolag gick samman för att bilda Elekrolux?
 3. Vem designade köksmaskinen Assistent?
 4. Ge nåra exempel på Wenner-Grens misslyckade uppfinningar?
 5. Vilket år såldes Elektrolux?
 6. På vilket sätt expanderade Hans Werthén Electrolux?

Diskussion

 • Vilken uppfinning tror ni förändrade livet mest, dammsugaren eller kylskåpet? Motivera gärna era svar.

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap

 • Gå in på Electrolux hemsida och undersök deras utbud. Vilka är deras främsta försäljningsargument för till exempel dammsugare och köksmaskiner?
 • År 2019 fyllde Electrolux 100 år. Besök deras historiska hemsida och botanisera i arkivmaterialet: uppfinningar, reklambroschyrer, fotografier och produkter.

Electrolux fyllde 100 år 2019. Ta del av deras historiska hemsida: Hur har Electrolux resa sett ut under dessa 100 år? Reklambroschyr ur Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap

Fördjupning Marknadsföring/ Ledarskap och organisation

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *