Electrolux satte Sverige på kartan

Tvättmaskin, dammsugare och spis. Det är tre produkter som finns i nästan alla hem. Chansen är stor att det också står Electrolux på dem. Electrolux har i 100 år utvecklat produkter som gjort tillvaron i vardagen enklare. Företaget som började med dörrknackning och hemförsäljning av dammsugare har i dag utvecklats till en av världens största tillverkare av vitvaror.

Relaterad läsning: Mannen bakom Electrolux, Electrolux industridesign, Hans Wethén – Fusionernas mästareFacit klarar inte digitaliseringen, Epokgörande assistent, Träningstrender på kontoret, Dansande motor, It digs more dirt!, Framgångsrik hjälp, Torrmjölkens skapare

Instuderingsfrågor

 1. Vilka ambitioner hade Axel Wenner-Gren som ung?
 2. Vad gjorde han i Tyskland?
 3. Vilken idé fick han i Wien?
 4. Hur kom företaget Lux in i bilden?
 5. Varför behövde Wenner-Gren flera produkter i sitt sortiment?
 6. Vilkas vardag underlättades mest av Electrolux produkter?
 7. Vilka gick under smeknamnet Trojkan?
 8. Vad hände under 1960 – talets slut och 1970 – talet?
 9. Vilket problem fick företagsledningar brottas med då?
 10. Vad fick Electrolux att tidigt uppmärksamma ett hållbart tänk?
 11. Vilka utmaningar och möjligheter står Electrolux inför idag?

Diskussion

 • Hur bekanta är ni med Electrolux produkter?
 • Varför tror ni att Electrolux kallar sig för det intelligenta hemmet?

Fördjupning Personlig försäljning/ Branschkunskap inom handel och administration/

 • Se på filmen nedan om hur Electrolux erövrade världen och undersök hur säljarbete, säljprocessen och försäljningsteknik gick till vid Electrolux dörrförsäljning.

Fördjupning Design/ Teknik

 • Från 1900-­talets första årtionden kan man tala om industridesign i dagens mening. Electrolux lät redan från mitten av 1930-talet framstående designer formge dess kylskåp och dammsugare. Personer som Raymond Loewy, Sixten Sason och Carl Otto fanns med på vägen från aerodynamiskt bulligt till vinkelrätt kantigt. Undersök hur Electrolux industridesign såg ut under perioden 1935 – 1964.

Fördjupning Ledarskap och organisation

 • Hans Werthéns bana som VD och sedan styrelseordförande i Electrolux 1967–1991 kan ses som en ovanlig framgångshistoria. Ta reda på hur Hans Werthén kom att kallas för fusionernas mästare.
 • Electrolux var det första stora svenska industriföretaget som började med avkopplingsgymnastik under arbetstid 1945. Det var de anställda själva som visat intresse för att ha någon typ av fysisk rörelse under sin annars ganska statiska arbetstid. Undersök hur täningstrenderna sett ut på kontoren.

Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster.
 • Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer utförs och hur reklamationer behandlas.
 • Attityder, värderingar och förhållningssätt samt kundpsykologi och kroppsspråk.
 • Förhandlingar och presentationsteknik.
 • Säljplanering och säljadministration. (Personlig försäljning 1)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *