Elektrikern som blev förbannad och gjorde sina egna yrkeskläder

Matti Viio var elektrikern som blev arg över att ingen kunde tillverka vettiga arbetskläder. Men istället för att knyta nävarna i de undermåliga overallfickorna löste han problemet.

För vidare fördjupning läs även: Björn Borg – varumärket som blev en statlig thriller, Katja of Sweden, Svensk modehistoria och Mah-jong – ett hållbart mode

Centralt innehåll:

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad medförde den stora krisen som slog hårt mot konfektionsindustrin?
 2. Nämn en viktig del inom svensk textilindustri?
 3. Vem var Matti Viio?
 4. Hur fick han sin affärsidé?
 5. Vilka fördelar bidrog tekokrisen med?
 6. Vad händer år 1975 och varför blev det internationellt framgångsrikt?
 7. Vad inträffade under åren 1980 och 1982?
 8. Var sker tillverkningen i dag?

Diskussion

 • Varför tillverkas inte ”vanliga kläder” i Sverige längre?
 • Vad krävs för att man ska bli en entreprenör?
 • Vad anser du om Mattis Viios reaktion och djärva tillvägagångssätt när han förverkligade sin affärsidé? Skulle du ha gjort detsamma om du varit i en liknande situation? Motivera ditt svar.

Fördjupning

 • År 1975 annonserade företaget på en helsida i Expressen med en bild på Matti under rubriken ”Elektrikern som blev förbannad och gjorde sina egna yrkeskläder”. Ta reda på hur man gör för att lyckas skapa en skicklig marknadsföring. (Lästips: Björn Borg – varumärket som blev en statlig thriller se även vidare fördjupning ovan)

Dela med dig av dina tankar