Elektrikern som gjorde sina egna yrkeskläder

Matti Viio var elektrikern som blev arg över att ingen kunde tillverka vettiga arbetskläder. Men istället för att knyta nävarna i de undermåliga overallfickorna löste han problemet.

Relaterad läsning: Slitstarka kläder. Björn Borg – varumärket som blev en statlig thriller, Katja of Sweden, Svenk modehistoria, Mah-jong – ett hållbart mode, Bagheera – träningsskor och sportkläder från Dalarna, Tekokrisen knäckte inte Borås, Teko – en hemmamarknad i krisFemtio år i textilbranschenUndantaget i framgångssagan: tekoindustrin

Centralt innehåll

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 1, 2)
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande, till exempel hur man skriver och tolkar skötselråd.
 • Idéskisser, modeteckningar och arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas beräkning av materialåtgång och -kostnader. (Textil design 1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad medförde den stora krisen som slog hårt mot konfektionsindustrin?
 2. Nämn en viktig del inom svensk textilindustri?
 3. Vem var Matti Viio?
 4. Hur fick han sin affärsidé?
 5. Vilka fördelar bidrog tekokrisen med?
 6. Vad händer år 1975 och varför blev det internationellt framgångsrikt?
 7. Vad inträffade under åren 1980 och 1982?
 8. Var sker tillverkningen i dag?

Diskussion

 • Diskutera varför inte ”vanliga kläder” tillverkas i Sverige längre och vad det betyder för landet i stort.
 • Matti Viio var missnöjd och tog tog saken i egna händer. Vad tror ni behövs för att bli en entreprenör?
 • Vad anser ni om Mattis Viios reaktion och djärva tillvägagångssätt när han förverkligade sin affärsidé? Vad skulle ni ha gjort i samma situation?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Design

Tekokrisen:

 • På 30 år förlorade Borås 25 000 jobb. Staden var beroende av en bransch som nästan utraderades. Men Borås klarade krisen och fortsätter vara Sveriges textila centrum. Undersök hur Borås lyckades hålla sig kvar under tekokrisen.

”Konfektionspraktik” vid Textilinstitutet i Borås, år 1949. Motiv-ID: Teknik- och industrihistoriska arkivet / Tekniska museet (ARK-K1968)

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Historien om klädmärket Björn Borg:

 • År 1975 annonserade företaget på en helsida i Expressen med en bild på Matti under rubriken ”Elektrikern som blev förbannad och gjorde sina egna yrkeskläder”. Ta reda på hur klädmärket Björn Borg gjorde för att lyckas skapa en skicklig marknadsföring.

Björn Borg visar upp plagg ur sommar- och höstkollektionen 1984. Bild ur Björn Borgs historiska bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Design/ Textil design/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Snickers Workwears hållbarhetsarbete:

 • På Snickers Workwears hemsida förklarar de att de har möjlighet att göra förändringar, bygga vidare på sina styrkor och samtidigt identifiera områden där de kan göra förändringar och vidta åtgärder. Undersök vilka deras hållbarhetsprioriteringar är.

Skärmdump: snickarsworkwear.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *