En av Sveriges första samskolor

Anna Whitlock (1852–1930) är i dag mest känd som förebilden till Dagmar Friman i TV-serien Fröken Frimans krig. Whitlock, precis som Friman, var grundare av det kvinnliga konsument­kooperativet Svensk Hem och ledare för den kvinnliga röst­rätt­srörelsen LKPR. Men framförallt var Anna Whitlock en nydanande pedagog och skol­ledare.

Relaterad läsning: Anna Whitlock, Hanna Lindmark – pionjär bland kvinnliga entreprenörer, De vågade, vann och visade vägen, Kvinnors företagande, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, Hon gav engelskorna en rejäl utbildning, Barbara Bergström – Sveriges främsta skolentreprenör, Barbara Bergström, Elvira Harms grundare av Tillskärarakademin

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad startade Anna Whitlock år 1878 och hur såg det ut år 1893?
 2. Vilka sökte sig till hennes verksamhet och varför?
 3. Hur skulle Annas verksamhet bedömas i dag?
 4. På vilket sätt var hennes verksamhet neutral?
 5. Vad var hennes skolverksamhet först med i Sverige?
 6. Vad startades den 10 maj år 1884 och varför var det uppseendeväckande?
 7. På vilket sätt hade Anna Whitlock en framträdande roll inom det svenska föreningslivet?
 8. Hur var hon formidabel som närverkare?

Diskussion

 • Det som har kommit att dominera skoldebatten är dagens friskolor. Diskutera kring vad ni anser om dessa och varför ni tror att det har blivit ett hett ämne.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Anna Whitlock startade Svenska hem:

 • Svenska Hem startades bland annat som en reaktion på den dåliga hanteringen av mat i Stockholm. Undersök på vilket sätt Svenska Hem hanterade mat bättre än de andra handlarna i Stockholm.

En pionjär bland kvinnliga entreprenörer:

 • När Hanna Lindmark öppnar sin första matservering i Östersund 1902 har hon redan sin affärsidé klar. Det är då hon lägger grunden till det som ska bli Hushållsskolan Margareta, en affärsidé som kommer att ge framgång i mer än sextio år. Ta reda på hur Hanna Lindmark startade och drev Margaretaskolan.

Bild: 1922 köper Hanna Lindmark Steninge slott i Märsta och gör 1700-talsegendomen till ett modernt jordbruk och mötesplats för kristna entreprenörer. Härifrån gör hon varje vecka i bil inspektionsturer till de olika Margaretaskolorna ute i landet. Fr.v. Hanna Lindmark i läderhuva, Axel, dottern Aimée och chauffören Fredrik Tångring

Hon gav engelskorna en rejäl utbildning:

 • Förr var utbildning en sak bara för pojkar: inte förrän 1927 fick flickorna tillträde till läroverken. Men redan på 1800-talet startades flera skolor av kvinnliga entreprenörer. En av de mest betydelsefulla hette Martina Bergman Österberg. Undersök hur hon lyckades med sin skolverksamhet.

Examinerad. Martina Bergman Österberg porträtterad som nybliven gymnastikdirektör 1881. Källa för samtliga bilder: Ekerlids Förlag.

Den kreativa skolentreprenören:

 • Stockholms Tillskärarakademi fyllde 100 år 2014. Skolan, som ger utbildningar inom design, mönsterkonstruktion och skrädderi, grundandes av Elvira Harms. Undersök entreprenören Elviras okuvliga vilja och stora sociala patos.

Tillskärarakademiens fokus låg på utbildning av kvinnor. Då män utbildades i tillskärning av manskläder skedde det i särskilda klasser. Ca 1920-tal. Foto privat.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap/ Historia

Boom för kvinnors företagande:

 • Nöden är stor och Stockholm är överbefolkat, smutsigt och fattigt. Hög dödlighet slår hårt mot männen, och kvinnorna får nu tillträde till arbetsmarknaden på ett annat sätt än tidigare. En boom som bidrar till att de under andra halvan av 1800-talet till sist får näringsfrihet. Ta reda på hur svenska kvinnors företagande började.

Kvinnor packar varor som skall sändas till kunder. Period: 1900-1915. Plats: Insjön Fotograf: B Nordensten. Deponent: Åhléns AB.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Bergström bakom Engelska Skolan

 • Barbara Bergström flyttade från USA till Sverige 1968 för att bli NO-lärare i en kommunal skola. Hon blev med tiden alltmer övertygad om att hon skulle kunna skapa en bättre skola om hon fick driva den själv. Undersök hur Barbara grundade Internationella Engelska Skolan i Stockholm som blivit en av Sveriges ledande friskolor.

Barbara Bergström 2017. Bildkälla Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Samhällskunskap

 • Se på den digitala boklanseringen av boken ”Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare” (Förlaget Näringslivshistoria) tillsammans med bokens författare Anders Johnson och journalisten Ulrika Knutson.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *