En entreprenör före sin tid

Vissa framtidsvisioner är mer verkliga än andra. Samtidigt kunde många produkter, som vi i dag ser som självklara, upplevas som rena fantasierna när de först föreslogs. Axel Wenner-Gren var företagaren som satsade stort på revolutionerande produkter – som mer eller mindre floppade.

Relaterad läsning: King of Cool – Carl Munters, Entreprenörsdrömmar, FBI:s promemoria av Axel Wenner-Gren, Tio misstag, misslyckanden och skandaler

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2) Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken idé fick Axel Wenner-Gren under en promenad i Wien?
 2. Vad inträffar år 1919?
 3. Varför blev Wenner-Gren misstänkt för att vara tysk spion?
 4. Vad var Mawen?
 5. Hur ”liten och välfungerande” var Alwac III?
 6. Varför gav Axel Wenner-Gren en kopia till det amerikanska flygvapnet?
 7. Vem var Sir Robert Watsson Watts och varför tog han kontakt med Wenner-Gren?
 8. Vad försökte flera medarbetare övertyga Axel om?
 9. Varför var Logistics Research ett misslyckande?
 10. Vad ansåg Axel var framtidens färdmedel?
 11. Varför var Alweg systemet tänkt att byggas på pelare?
 12. Varför tror man att Axel satsade på dessa projekt efter andra världskriget?
 13. Vad var Wegematic 1000?

Diskussion

 • Diskutera Axel Wenner-Grens visionära tillvägagångssätt och vad ni anser behövs för att en produkt ska gå från idé till verklighet.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Entreprenörskap/ Teknik 1

Entreprenörsdrömmar:

 • Det är inte bara Axel Wenner-Gren som hade stora framtidsvisionära idéer. Baltzar von Platen, som skapade så väl det moderna kylskåpet (tillsammans med Carl Munters) som den första syntetiska diamanten satsade på sin ålders höst allt på att skapa en evighetsmaskin, byggd på ammoniak som förgasades och kondenserades. År 1977 vägrades han patent på evighetsmaskinen och 1984 avled han, 86 år gammal. Desto bättre gick det för hans skolkamrat och arbetspartner Carl Munters som registrerade över 1000 patent. Undersök hans största produkt.

Carl Munters – The King of Cool.

Var Axel Wenner-Gren en tysk agent?:

 • I slutet av januari 1940 skrev FBI, den federala polismyndigheten i USA, en promemoria om Axel Wenner-Gren. Här kan du läsa den i svensk översättning samt även se intervjun med författaren Ronald Fagerfjäll som skrivit om Electrolux historia – Ta reda på vem Axel Wenner-Gren var.

Memorandum från FBIs arkiv om Axel Wenner-Gren.

Misstag och misslyckanden:

 • Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara steg. Det bygger i stället på att ta djärva steg, bedriva många experiment, att försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra. Bakom varje framgångsrik företagshistoria ligger därför också många misslyckade experiment. Undersök några utav våra svenska företagsamma aktörer som gått sin egen väg.

Jonas Alströmer.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *