En god kundbetjäning

Redan på 1920-talet ökade skattenivåerna för höginkomsttagare, när sedan Socialdemokraterna tillträdde minskades överklassens köpkraft ytterligare. Detta slog hårt mot NK som därför tvingades vända sig mot ett nytt kundsegment: övre medelklassen. Problemet var bara att få personalen att inte behandla dessa nedlåtande och snorkigt.

För vidare fördjupning läs även: NK – invigningen av Sveriges första varuhusEPA – ett varuhus för alla och Ledarskapshistoria genom tiderna

Centralt innehåll:

 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför tvingades NK att vända sig mot ett nytt kundsegment?
 2. Vad var NK-varuhuset inriktat på när det öppnade hösten 1915?
 3. Hur påverkades varuhuset av 1920-talskrisen?
 4. Vad gjorde man för att kunder med olika köpkraft inte skulle särskiljas?
 5. Vilka blev konsekvenserna när socialdemokraterna kom till makten i början av 30-talet?
 6. Vilket syfte hade kampanjen om att vinna ”den okända kunden”?
 7. Hur såg ”Gullan och Karin” på kampanjen ”Den okända kunden”?
 8. Vilken kritik riktade danske Herr Ib Trock-Jansen mot NK-varuhuset? 

Diskussion

 • I NK:s personaltidning Kompanirullan avslutades en artikel med varuhusets grundare, Josef Sachs, uppmanande ord: ”NK visar icke ett nytt ansikte utåt, men vårt vänliga leende skall uppfattas av allt fler, det är kontentan av det hela”. Diskutera kring vad Sachs menade med detta och hur det skulle kunna gynna verksamheten. Håller du med om denna typ av bemötande är gynnsam? Motivera ditt svar.
 • Anser du att det är en god idé att en verksamhet har personaltidningar som intern kommunikation? Vilka fördelar eller/och nackdelar kan det finnas med det?

Fördjupning

 • Hur bemöter man kunden på bästa sätt? Ta reda på vilka olika säljtekniker det finns, vad de har för syfte och förklara och redogör för hur du själv som företagsledare skulle vilja uppmuntra din försäljningspersonal.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *