En hållbar näthandel

Med nyfikenheten som drivkraft startade de båda kompisarna företag tillsammans. Nio år senare omsätter Stephanie Bergströms och Erik Magnusons lyxiga kashmirnäthandel 40 miljoner kronor. – En kashmirtröja är inget man slår ihop på en kafferast, säger Erik Magnusson.

Relaterad läsning: Handelns historia: Intervju med entreprenör Pär Svärdson – Apotea, Handelns historia: Intervju med entreprenör Adam Brånby – Woolpower, ICA – tidig med näthandel, Trendspaning inom detaljhandeln

 Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken. (Praktisk marknadsföring 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är det roligaste med att vara entreprenör enligt Soft Goats grundare?
 2. Vad bygger företagets affärsidé på?
 3. Hur gynnar detta konsumenten?
 4. Vilka fysiska butiker är de som klarar sig menar grundarna?
 5. Vilken egenskap är bra att besitta som entreprenör?
 6. Hur har denna egenskap banat vägen för företagets framgång?
 7. Varför anser Soft Goat att de ligger i framkant med sin produktion?
 8. Vilka tips har Soft Goats grundare till unga entreprenörer?

Diskussion

 • Vad anser ni om näthandel? Diskutera om nätbutikerna kommer att ta över helt.

Fördjupning Företagsekonomi/ Marknadsföring

 • Soft Goat började sin hållbarhetsresa år 2016. Företaget anser att det viktigaste för deras produktion är transparens. Undersök hur Soft Goat arbetar med hållbarhet.

Soft Goat tror på en öppenhet genom produktionskedjan för en hållbar framtid. Bildkälla: Soft Goat.

Se filmen: Från get till tröja. Bildkälla: Soft Goat.

Fördjupning Praktisk marknadsföring/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration

 • ”Så sprider sig butiksdöden” lyder löpsedlarna år 2019. Ta reda på hur prognosen såg ut redan under hösten 2017. Se även klippet nedan om hur trendspaningen går till inom detaljhandeln.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *