En hållbar utveckling

Woolpower grundades 1969 av Kooperativa Förbundet i Östersund. Där tillverkas än idag plagg från garn till färdig värmeisolerande produkt. Företaget togs över av bröderna Daniel och Adam Brånby år 2006. Adam Brånby berättar om hur det är att vara entreprenör inom textilbranschen.

Relaterad läsning: Intervju med grundaren till ImseVimse, Svensk Handel – Swedish Stockings

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 2)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka grundade företaget?
 2. Vad tillverkades till en början?
 3. Hur kom företaget att tillverka ullunderställ?
 4. Hur skiljer sig Woolpower från andra textilföretag?
 5. Vad hette företaget innan de bytte till Woolpower?
 6. På vilket sätt är Woolpower ett etiskt företag?
 7. Vilka tips har ägaren Adam Brånby till unga entreprenörer?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om Woolpowers sociala och etiska medvetenhet. Varför tror ni att det blir allt vanligare bland företag att ha en hållbar utveckling?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • Jämför företagen ImseVimse och Swedish Stockings med Woolpower. Hur mycket har dessa företag gemensamt och hur ser de på hållbarhet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *