En innovativ industriell design

Smarta designlösningar förenklar, förbättrar och förskönar. Svenska företag har länge legat i framkant inom området, kanske för att man tidigt förstod att god design också är ett viktigt konkurrensmedel.

Relaterad läsning: Sveriges förste industridesigner, Människorna som gjorde det möjligt, Designprinsen Sigvard Bernadotte, Sverige – designlandet, History Marketing: Så arbetar Kinnarps med sin historia, De svenska möblerna, Årets affärsbragd 2020: Cellink och Erik Gatenholm, Electrolux industridesign 1935 – 1964

Centralt innehåll

 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering.
 • Planering, strukturering och genomförande av designprojekt.
 • Professionell projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, loggbok, val av metod och redovisningsform.
 • Designens påverkan på konstruktion av produkter, till exempel estetik, hållfasthet, funktion och kvalitetskrav.
 • Normer, standarder och bestämmelser som gäller konstruktion, till exempel miljöhänsyn, ergonomi och säkerhet. (Industriell design 1)
 • Designens påverkan på konstruktion av produkter, till exempel estetik, hållfasthet, funktion och kvalitetskrav.
 • Normer, standarder och bestämmelser som gäller konstruktion, till exempel miljöhänsyn, ergonomi och säkerhet. (Industriell design 2)
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. (Bioteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)
 • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Ergonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken möbel utsågs till århundradets möbel av inredningstidningen Sköna hem 1999?
 2. Vem och vad låg bakom succén?
 3. Vad gjorde Volvo Cars i början av 2000-talet?
 4. Vilka av idéerna som uppstod då lever kvar i dag?
 5. Vad utvecklade Åke Hörnell 1976?
 6. Vad hände efter år 1980?
 7. När föddes begreppet industridesign?
 8. Vad instiftade Teknikföretagen år 2003?
 9. Vad är syftet med detta?

Diskussion

 • Diskutera vad ni tror att design kan göra för att främja hållbar tillväxt, innovation och utveckling inom näringslivet. Se även ett relaterat filmklipp nedan med VD för Svensk Form Mats Widbom, samtalsledare under Malmös Näringslivsdag 2020.

Fördjupning Design/ Industriell design/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Teknik

Sveriges förste industridesigner:

 • Han var den suggestiva elegansens mästare i sina skisser. Och framtidens material formade sig efter hans hand. Rolf Nystedt återvände från USA med nytt namn och nya idéer och blev den nydanande formgivaren Ralph Lysell. Upptäck Sveriges förste industridesigner och hans många designjobb.

En s.k. rendering föreställande en modernistisk radiogrammofon. Ett av Ralf Lysells många designjobb för LM Ericsson, som på den tiden även gjorde musikanläggningar. Notera cigaretten i mungipan på mannen som spisar skivor. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Electrolux industridesign 1935–1964:

Electrolux första frysbox City Box som speciellt riktade sig till stadshushåll och kylskåpet Grand Lux i Sheer Look design med skarpa hörn och raka kanter. Bildkälla: Electrolux arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

De svenska möblerna:

 • Även möbler från svenska designers har genom historien varit hett villebråd utomlands. Flera av företagen och mästerverken lever än i dag. Undersök vilka dessa är.

Bruno Mathsson tar ett avslappnat telefonsamtal från vilfåtöljen. Foto: Copyright Bruno Mathsson International AB.

Fördjupning Design/ Industriell design/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Bioteknik

Cellink:

 • Stora Designpriset 2019 och SvD Årets affärsbragd 2020 delades ut till företaget Cellink som gör det möjligt att använda 3D-printrar för att tillverka mänskliga vävnader och organ. Se på en intervju med vd och grundaren Erik Gatenholm när han mottog SvD:s pris och besvara frågorna nedan:
 1. Vad är Cellink?
 2. Vad gör företaget?
 3. Var används denna teknik i dag och varför?
 4. Vilka testexempel nämns?
 5. Vad producerar företaget i dag i samband med covid-19?

 • Besök Stora Designprisets hemsida och ta del av juryns motivering till vinnaren av Stora Designpriset 2019 samt se en intervju med Erik Gatenholm nedan.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *