”En kvinna som kan sköta affärer som en hel karl”

En övning i hur man resonerade kring kvinnors företagande inom tidig reklam.

Relaterad läsning: De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, Wilhelmina Skogh – hotelldrottning på Grand Hôtel, Reklam i folkets tjänst, Marknadsföring med handlaren i centrum och Han tog reklamrevolutionen till Sverige

Relaterad film: Sofia Gumaelius

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kunde Sofia Gumaelius om att driva eget företag när hon startade sin annonsbyrå?
 2. Hur påverkade industrialismen annonserna och tidningarnas ekonomi?
 3. Hur kommer det sig att Sofias Nya Annonsbyrå ”öppnade i rätt ögonblick”?
 4. Varifrån kom den första annonsordern?
 5. När och varför blev Sofia medlem i Publicistklubben?
 6. Hur kommer det sig att Sofia kallades för ”The First Lady of the Press”?
 7. Var och varför blev hon kassör?
 8. Vilka filialer etablerade hon utomlands?

Diskussion

 • Tidningen Idun rapporterade att Sofia Gumaelius annonsbyrå leddes av ”en kvinna som kan sköta affärer som en hel karl”. Diskutera kring vad ni anser om sättet Sofia Gumaelius uppfattades och hur ni tror att hon skulle ha uppfattats idag?
 • Jämför det ovanstående citatet med vad Selma Lagerlöf skrev ”Det är som om en stor fura i skogen hade brakat omkull, marken darrar och gungar under en.” Finns det likheter/ skillnader i hur Sofia Gumaelius uppfattades? Vad beror det på?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *