En långsiktig lösning

Att arbeta på ett så hållbart sätt som möjligt är närmast en självklarhet för dagens teknikintensiva företag. Men rätt använda kan nya tekniska lösningar också bidra väldigt konkret till ett hållbarare samhälle.

Relaterad läsning: På jakt efter alternativ energi, Vattenfalls historiska hemsida, Swedish Stockings ger nylonet nytt liv, Avanti-metoden, Borrföretagen, Fakta om värmepumpen, Atlas Copcos historiska hemsida, Atlas Copco erövrar världen med svenska metoden

Centralt innehåll

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. (Naturkunskap 1b, 1a1)
 • Förnybara energikällor: sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon. (Energiteknik 1)
 • Förnybara energikällor, till exempel bioenergi, solenergi, vindkraft och vågkraft. Naturliga värmekällor och värmepumpar. Förnybar energi för fordonsdrift.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller drift, miljö och säkerhet vid användning av förnybara energikällor och bränslen. (Förnybar energi)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför har värmepumpar blivit ett allt vanligare sätt att värma svenska hus?
 2. Vad är Avanti-metoden och vem uppfann den?
 3. Vilket intresse ökade under 2000-talet?
 4. Varför kan stora solpaneler på dagens hustak vara ett minne blott?
 5. Vad är en kovärmeanläggning och vart och när installerades den?
 6. Hur och varför fasade Electrolux ut freoner?

Diskussion

 • Hur gör du och din familj för att sänka energiförbrukningen? Diskutera även hur ni tror att det ser ut om 20 år när det gäller den här frågan.

Fördjupning Naturkunskap/ Energiteknik/ Förnybar energi/ Teknik/ Samhällskunskap

Projektet för solenergi och värmepumpar:

 • Vattenfall har utforskat och experimenterat med många alternativa energilösningar, både hur man kan spara energi och använda nya energikällor. Undersök hur Vattenfalls Solenergiprojekt har haft en viktig inverkan på värmepumparnas utbredning i Sverige.

Från vattenkraft till solceller:

 • Under första hälften av 1900-talet byggde Vattenfall en rad storslagna vattenkraftverk. När vattenkraften byggts ut krävdes det nya energikällor för att tillgodose behovet av el. Gå in på Vattenfalls historiska hemsida och undersök vilka dessa nya energikällor är.

Bild: Solceller 1996, Sverige. Deponent: Vattenfall

Han fick bergvärmen att slå i Sverige:

 • År 1975 uppfann Sten Engwall von Scheele den så kallade Avanti-metoden som utnyttjar tryckluftsdriven apparatur vid borrningen, vilket ledde till att värmebrunnar för bergvärme kunde borras både snabbare och billigare. Hans metod ingår i dag i Tekniska museets lista på de 100 främsta uppfinningarna under det senaste seklet. Undersök hur Avanti-metoden fungerar i praktiken.

Skärmdump: Borrforetagen.se

 Borrföretagen:

 • Undersök Borrföretagen – Skandinaviens största sammanslutning av oberoende borrentreprenörer. Ta reda på vad de verkar för och hur de säkrar arbetsplatser och framgångsrika företag i borrbranschen genom samarbete, utbildning och utveckling.

Skärmdump: borrforetagen.se

”The Swedish Method”:

 • En ny bergbrytningsmetod innebar ett unikt tillfälle för Atlas Diesel (i dag Altas Copco) att etablera sig på världsmarknaden. Lätta, knämatade bergborrmaskiner utrustade med hårdmetallskär låg till grund för begreppet ”The Swedish Method”. Ta reda på hur Sverige erövrade världen med ”den svenska metoden”.
 • Besök Atlas Copcos digitala arkiv på deras historiska hemsida. Undersök deras årsredovisningar och årsberättelser och ta reda på företagets utveckling.

Ur Atlas Copcos historiska hemsida.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Naturkunskap

Hållbara Swedish Stockings:

 • Ett filosofiskt samtal om framtiden mellan två unga kvinnor i januari 2013 fick oväntade konsekvenser. De blev överens om att göra verklighet av en affärsidé – Swedish Stockings, strumpbyxor tillverkade av återvunnen nylon där elen i fabriken kommer från solceller. Undersök hur företaget har utvecklat sitt hållbarhetstänk.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *