Marknadsföringsresan från Mjölkcentralen till GB Glace

GB Glace uppstod ur Mjölkcentralens glassavdelning som grundades 1935. Mjölkcentralens främste glassförespråkare var Eric Hanner, som av sin far och chef, Axel David Hanner, i början av decenniet skickats på ett läroår till USA.

Relaterad läsning: Puck – Sveriges första pinnglass, Mjölkpropaganda på hjulMjölkbaren, Distansplugga med Företagskällan: Mjölkens historia

Relaterad hemsida: Unilevers historiska hemsida – GB Glace arkivmaterial

Instuderingsfrågor

 1. Vilka dominerade den svenska glassbranschen till en början?
 2. Varför satsade Mjölkcentralen på en glassavdelning år 1935?
 3. Varför var det flera i styrelsen som inte trodde på idén?
 4. Vad gjorde succé på Stockholmsutställningen år 1930?
 5. Varför blev produkten så populär?
 6. Varför åkte Eric Henner, som ledde glassavdelningen, till Danmark och vad resulterade resan i?
 7. Vilken tabbe gjordes i samband med bygget av glassfabriken i Stockholm?
 8. Varför konstruerades särskilda glassbilar?
 9. Vad döpte Mjölkcentralen Sveriges första glasspinne till?
 10. Hur lanserades den?
 11. Vad ansåg Mjölkcentralen och diverse myndigheter om strutglassförsäljningen?
 12. Hur löd Mjölkcentralens marknadsföring av gräddglass?
 13. Vad skedde år 1942?

Fördjupning Marknadsföring/ Historia/ Samhällskunskap

 • Med en framsynt fingertoppskänsla lyckades föreningen Mjölkpropaganda förena reklam med folkhälsa och den nya tidens medier. Ta reda på hur de lyckades med detta.
 • Se reklamfilmen ”Mjölkcentralens glass”, från andra halvan av 1930-talet, som torde vara en av de tidigaste filmproduktionerna med klar koppling till GB Glace.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Produktutveckling

 • Puckglassen skulle lanseras på bred front med hjälp av en omfattande reklamkampanj. En Puckfigur i gycklarmundering blev symbol för Mjölkcentralens nya produktlansering. Undersök hur resan sett ut för Puck – Sveriges första pinnglass.

Reklam för glassen Puck från 1935. Alla bilder i artikeln från Unilevers historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

 • Mats Wickman, tidigare arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria, berättar i filmklippet nedan historien om glassen i Sverige och om GB Glass.
 • Hur har glassorterna och priserna i GB Glace sortiment sett ut under åren? Se samtliga glassaffischer ur GB Glace arkiv här.

Glasskarta från år 1967 ur GB Glace arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Marknadsföring/ Företagsekonomi

 • Ta reda på hur GB-clownen, som kom till 1965, fick nytt liv under 1980-talets mitt och blev Sveriges coolaste kändis.

Clovina och Clovves bröllopsdag. Bild ur GB Glace arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a2)
 • Designprocessens olika delar, dvs. marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, problemformulering, idéarbete, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
 • Planering, konstruktion, design och tillverkning av en egen, enkel prototyp eller egna, enkla modeller. (Produktutveckling 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *