En revolution utan motstånd: svensk branschpress om självbetjäning, 1935 – 1955

Om det är någon förändring eller innovation inom varuhandeln som är allmänt bekant så är det självbetjäning. Denna nyhet ses ofta som en revolution inom handeln.

Lektionsmaterial läs här: Svensk branschpress om självbetjäning, 1935 – 1955 (ur Näringslivshistoria 4, 2010)

Relaterad läsning: Besluten som gjorde ICA störst, EPA – Ett varuhus för alla

Centrala mål

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför ses självbetjäning som en revolution inom handeln?
 2. När fick självbetjäning sitt genombrott i Sverige?
 3. Ge konkreta exempel på skillnaden mellan den traditionella butiken och självbetjäning.
 4. Vad innebar inredningstypen ”Gondolen”?
 5. Var skedde införandet av självbetjäning först? Och vilka butiker kom att använda metoden?
 6. Vad var största skillnaden mellan ICA, ASK och KF?
 7. Vad innebär scientific management?
 8. Vad gav den gradvisa utvecklingen av den europeiska gemenskapen uttryck för?
 9. När och hur fick konsumtionssamhället sitt genombrott i Sverige? Ge även exempel på nya handelsföretag som uppstod.
 10. Vad ville Köpmannaförbundet och Sveriges Grossistförbund göra när EPA bildades? Varför?
 11. Vilka företag var mest positivt inställda till självbetjäning enligt deras egna tidskrifter?
 12. Varför och hur fick man handgripligen lära sig om ”supermarketars”?
 13. Vilka fördelar konstaterades självbetjäningen ha i artiklar Kooperatören publicerade på 30-talet? Vilka andra övriga argument (för och emot) tillkom i samband med detta?
 14. Hur påverkade resultatet av självbetjäning butikspersonalen? Ge exempel från artiklarna.
 15. Hur kan man på ett övergripande plan se på införandet av självbetjäning?  

Diskussionsfrågor

 • Diskutera kring vad självbetjäning har för fördelar och nackdelar idag.
 • Hur ser butiksinredningarna ut idag? Reflektera över t.ex. hyllsystem och strategiska montrar.
 • Kommer e-handel att ta över? Varför?

Fördjupning

 • Kontakta en butik och fråga kring hur butiksinredningen hjälper varorna att sälja bättre. Vad är det man bör tänka på?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *