En slitstark klassiker

Vi på Centrum för Näringslivshistoria har här valt ut aktuella artiklar samt fotografier ur arkiven som berör svenska handeln och berättar dess historia. Denna gång om jeansens historia.

Relaterat material: History Marketing: Så arbetar Levi’s med sin historia, Örjan Andersson – grundaren av Weekday och Cheap Monday, How Levi’s put pants on the women’s movement, Blue jeans and the fall of the Berlin wall, Levi’s historiska hemsida, Acne Jeans grundare Jonny Johansson

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. (Engelska 5)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1. 1a2)
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – kultur)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1b)

Diskussion

 • Vilka jeansminnen har ni? Diskutera hur mode kan påverka popkulturen.

Britney Spears och Justin Timberlake. Bildkälla: Reuters.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap Företagsekonomi/ Design/ Engelska

Levi’s gör revolt:

Blåjeans längs med Berlinmuren den 9 november 1989. Bildkälla Levi Strauss & Co.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Design/ Engelska

Hur Levi’s arbetar med sin historia:

https://www.youtube.com/watch?v=7DK7RsSt1Q0

Fördjupning Historia/ Design/ Engelska/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Levi’s företagsarkiv:

 • Utforska Levi’s arkiv tillsammans med Levi’s företagshistoriker Tracey Panek. Där finns världens bästa samling av vintage Levi’s denim bevarad och även världens äldsta Levi´s 501:or.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Branschkunskap inom handel och administration

Cheap Monday’s blev uppköpt av H&M-gruppen:

 • Undersök vad det innebär för ett klädmärke som Cheap Monday att bli uppköpt av en klädjätte som H&M. Varför kan det finnas ett intresse att köpa från H&M:s sida?
 • H&M-gruppen avvecklade Cheap Monday i slutet av 2018. Undersök varför H&M-gruppen tog det beslutet.

Skärmdump: Cheapmonday.com

Svenska JC:s varumärkesresa  från Junior Center till konkurs: 

Affären JC i centrala Uppsala, Sverige. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *