En svensk företagsledare i USA

Christina Lampe-Önnerud lyfter spontant fram två faktorer som lyft hennes karriär. Det ena är hennes långa erfarenhet som körledare, det andra är äldre chefer som låtit henne flyga högt och samtidigt hjälpt henne att inte kraschlanda.

Relaterad läsning: Mannen med batteriet

Centralt innehåll

 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

 Instuderingsfrågor

 1. Vad utvecklade Christina Lampe-Önnerud när hon startade företaget Boston-Power?
 2. Hur hjälpte datorjätten HP och gav en skjuts i karriären?
 3. Vad rankades Christina Lampe-Önnerud som vid Massachusetts Institute of Technology?
 4. Varför började hon på Quantum Energy Technologies?
 5. Vad såg de äldre ledarna i Christina?
 6. Vad erbjöd konsultfirman Arthur D. Little henne?
 7. Hur påverkades Arthur D. Little och Christina efter den 11 september 2001?
 8. Vilka skillnader finns mellan att vara entreprenör i USA och Sverige enligt Christina?
 9. Vilket är Christina Lampe-Önneruds viktigaste råd till unga som vill starta företag?

Diskussion

 • Christina Lampe-Önnerud hittade sin inspirationskälla i kören. Diskutera på vilket annat sätt ni tror att man kan utveckla och stärka sin ledarskapsförmåga.

Fördjupning Historia/ Teknik/ Entreprenörskap och företagande

 • Utvecklingen av effektiva och hållbara laddningsbara batterier är en teknologisk knäckfråga i dagens moderna samhälle. Att en viktig grund för detta teknikområde lades av en svensk uppfinnare vid 1800-talets slut är okänt för de flesta. Undersök vem denna uppfinnare var och hur tekniken arbetades fram.

Fördjupning Teknik/ Ledarskap och organisation

 • 2012 sålde Christina Lampe-Önnerud företaget Boston-Power och driver numera Cadenza Innovation. Ta reda på vad de tillverkar och vilken värdegrund företaget har.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *