En uppskattad arbetsgivare

Modeskapare. Hovleverantör, efterfrågad expert och internationellt känd designer. Dessutom en uppskattad arbetsgivare som värnade sina sömmerskors hälsa. Augusta Lundin var en lysande stjärna på 1800-talets modehimmel.

Relaterad läsning: Amanda Christensen – Flugornas drottning

Centralt innehåll:

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kom det sig att Augusta Lundin och hennes systrar blev sömmerskor?
 2. Vad startade Augusta år 1867?
 3. Vad var hennes affärsidé?
 4. Vilket modehus hade Otto Gustaf Bobergh varit delägare i?
 5. Vad lärde sig Augusta Lundin av Bobergh?
 6. Hur var verksamheten uppdelad på Brunkebergstorg 2 i Stockholm?
 7. Varför var Augusta en uppskattad arbetsgivare?
 8. I vilka länder hade företaget kunder?
 9. Vem var en återkommande kund?

Diskussion

 • Vilken sorts ledare var Augusta?
 • Vad anser ni om denna ledarstil?

Fördjupning Affärsutveckling och ledarskap / Ledarskap och organisation

 • När Föreningen för sömmerskor grundades utsågs Augusta Lundin till hedersledamot och organiserade sjuk-, arbetslöshets- och pensionskassa för sömmerskor. Hur ser det ut idag? Ta reda på vilken arbetsrätt som gäller i dagens Sverige.

Fördjupning Design

 • Augusta Lundin införde det franska sättet att tillverka klänningar – där varje del syddes separat av specialister. Undersök om det franska sättet finns än idag och hur plaggen ser ut.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *