Entreprenören som lyckades mot alla odds

De allra flesta känner nog igen Gunilla von Platen som en av investerarna i tv-programmet Draknästet. Hon började sin entreprenörsbana som en lysande säljstjärna och har sedan dess startat flera egna bolag.

Relaterad läsning: Skandias omvandling, Brandbolaget Skandia, Från penna till PC

Relaterat filmklipp: Draken i rummet

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Var kommer Gunilla von Platen ursprungligen ifrån?
 2. Hur och varför kom hon till Sverige?
 3. På vilket sätt var Gunilla driftig som 20-åring?
 4. Vad är Xzakt?
 5. Vilka affärer har Gunilla gjort?
 6. Hur blev hon känd för svenska folket?

Diskussion

 • Se filmklippet nedan med Gunilla von Platen och diskutera på vilka sätt en entreprenör kan inspirera andra att starta eget.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande

En kundservice i framkant:

 • Gunilla grundande Xzakt som startade år 2000. I dag har företaget över 300 medarbetare med kontor i Skellefteå, Gävle, Eskilstuna och huvudkontor i Stockholm och är en del av Transcom Worldwide AB. Besök Xzakts hemsida och undersök hur företagets tjänster och filosofi ser ut.

Skärmdump: www.xzakt.com

Sommarpratare:

Radio P1: Sommarpratare 2020, Gunilla von Platen. Foto: Mattias Ahlm /Sveriges Radio

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *