EPA – en internationell trend

Detaljhandelns genombrott sammanhängde med en omvälvande omorganisering av handeln i landet. Enhetsprisaffärerna på varuhuset EPA, Enhetsprisaktiebolaget, gick i bräschen för utvecklingen.

Relaterad läsning: EPA – Ett varuhus för alla, När snabbköpen kom till byn, Varuhusen växer fram, När varuhusen hade kris, NK:s grundare Josef Sachs, Den obekväme entreprenören, Gör det själv! Här är självbetjäningsbutiken, Från handelsbod till storföretag, Detaljhandelsgenombrottet på 1930-talet, Konsumtionsrevolutionen: handeln

Relaterad film: Rätt och fel i butiken, Ett EPA-varuhus

Centralt innehåll

 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Praktisk butiksdrift. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster.
 • Säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av verksamheter.
 • Attityder och värderingar i servicesituationer.
 • Verbal och ickeverbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster.
 • Förhållningssätt och hur man agerar i olika kund- och servicesituationer.
 • Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. (Servicekunskap)
 • Säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster. (Personlig försäljning 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur var EPA-affärerna organiserade?
 2. Vad var syftet med dessa?
 3. På vilket sätt var det en annorlunda organisation?
 4. Hur revolutionerade EPA-affärerna handeln och vilken kritik fick dessa motstå?
 5. Varifrån hämtade EPA sin inspiration?
 6. Hur har många av dagens detaljister hittat nya vägar för att förbättra sin konkurrenskraft?

Diskussion

 • Behövs dagens varuhus? Diskutera vad ni anser om näthandeln och köpcentrum samt om ni tror att dessa kommer att ersätta varuhusen.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

 • Vägen till en självklar plats i det svenska folkhemmet var både lång och snårig för EPA-varuhusen. Förvisso fanns det vid 1930-talets mitt hela 18 EPA-varuhus på olika håll i Sverige, men kritikerna mot enhetspriserna, ledda av Sveriges Köpmannaförbund, var minst sagt högljudda. Undersök när EPA-varuhusen och dess grundare drabbades av antisemitism.

Rivning av en fastighet inför bygget av EPA-varuhuset i Malmö 1930–1931 med hakkorskampanj riktad mot ägarna. Bildkälla Wikimedia Commons.

Fördjupning Servicekunskap/ Branschkunskap inom handel och administration/ Affärsutveckling och ledarskap

 • Ta del av EPA:s instruktionsfilm för personalen. Olika säljsituationer i kassor, där biträden uppträder fel och skrämmer bort kunderna samt situationer där biträdena uppträder rätt och får sälja:
 1. Vad anser du om EPA:s introduktionsfilm?
 2. Hur ser du på dessa arbetsvillkor och riktlinjer? Skulle du vilja ändra på någonting?
 3. Tror du att dagens kund är med om liknande situationer som visades i introduktionsfilmen?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *