EPA – Ett varuhus för alla

Som ung Stockholmskis på 1950-talet var det framför allt en sak som mamma förbjöd mig att göra: Jag fick på inga villkor besöka NK, ”Det varuhuset är bara för överklassen”, enligt mamma. Istället tog jag och mina förortskompisar oss till EPA och konsumägda PUB när vi skulle lära oss den tuffa konsten att hänga på varuhus och åka rulltrappa.

För vidare fördjupning läs även: NK – Invigningen av Sveriges första varuhus

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2a)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1.  När och varför kom det första EPA-varuhuset?
 2.  Var har EPA och Tempo sina ideologiska svenska rötter?
 3.  Vilka bildade Tempo?
 4.  Varför ska man läsa Émile Zolas roman Damernas Paradis om man vill starta ett varuhus?
 5.  Vad kom Parisvaruhuset Bon Marché att kallas för? Ge 3 ex. på dess revolutionerande idéer.
 6.  Varför ansågs EPA vara en ”katt bland hermeliner”?
 7.  Vilka kritiserade varuhuskedjan EPA? Varför?
 8.  Hur påverkades EPA-varuhusen före och efter andra världskriget?
 9.  På vilka sätt gynnade EPA-varuhuset kvinnor?

Diskussion

 • Tror ni att EPA-konceptet hade fungerat i dag?
 • Behövs dagens varuhus? Diskutera vad ni anser om näthandeln eller/och köpcentrum och om ni tror att dessa kommer att ersätta varuhusen.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Vilka var Åhlén & Holm? Ta reda på hur de bildades och varför de i dag kan räknas till en utav Sveriges största.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *