Ericsson

Allt sedan telefonen uppfanns av amerikanen Alexander Graham Bell 1876, har Sverige varit ett av världens främsta länder inom telefoni. En viktig förklaring till detta är Ericsson, som sedan länge är ett av landets största företag.

Relaterad läsning: Lars Magnus Ericsson, Hilda EricssonEllemtel utvecklar AXE-systemet

Relaterat material: Reklamfilmen om makarna Hilda och Lars Magnus Ericsson

Centralt innehåll

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

  1. Vem grundade SAT?
  2. Mellan vilka punkter drog Cedergren sin första telefonlinje?
  3. Vad hette det statliga verk som hade hand om telelinjerna?
  4. Mellan vilka år tillverkades Ericssons 500-väljare?
  5. I vilken stad provades AXE för första gången?

Diskussion

  • Hur tror ni framtiden för telefonin ser ut, hur kommer telefonmarknaden se ut om 10 år?

Fördjupning Teknik/ Historia

  • I texten nämns AXE-systemet. Ta reda på mer om detta system och försök komma fram till varför det var så framgångsrikt.

Fördjupning Marknadföring/ Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *