Från mekanisk verkstad till världsföretag

Lars Magnus Ericssons företag hade en blygsam start 1876 utifrån ett lån på 1000 kr. När han lämnade det år 1900 var det ett etablerat aktiebolag med 90 procent av intäkterna från utlandet.

Relaterad läsning: Mobiltelefonens historiaNMT – A nordic project, Laila Ohlgren utvecklade mobiltelefonen, Ericsson, Det äkta paret som skapade Ericsson, Lars Magnus och Hilda Ericsson, Lars Magnus Ericsson skriver kärleksbrev till kärleken, Ericsson banade väg för paddan, Farbrorn som uppfann mobiltelefonen, Ellemtel utvecklar AXE-systemet, Filmen om Hilda Ericsson, Telefonkungen av Stockholm, Telefonledningar till varje hus

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv.(Historia 3)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Operativsystem för mobila enheter.
 • Datakommunikation via satellit.
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. (Digital kommunikationsteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Var och när föddes Lars Magnus Ericsson
 2. Vad avskaffades samma år som Lars Magnus föddes?
 3. Vilket var hans första jobb?
 4. Vad gjorde Lars Magnus som 21-åring?
 5. Vad var Öller & Co?
 6. Vilken uppgift hade Lars Magnus där?
 7. Hur premierades hans arbete?
 8. Varför kunde han inte vara kvar på Öller & Co?
 9. Vad inträffade år 1876?
 10. Vem var Maria Strömberg?
 11. När föddes Hilda och vem var hennes pappa?
 12. När gifte hon sig med Lars Magnus?
 13. Varför var år 1878 ett viktigt år för makarna Ericsson?
 14. Varför fick Lars Magnus fria tyglar att göra som han ville med telefonen?
 15. Vad var man tvungen att ha när man köpte telefon på/under denna tid?
 16. På vilket sätt spelade Hilda en viktig roll i företaget?
 17. Vem var Alma Lindberg och vad arbetade hon med?
 18. Vad ansåg HT Cedergren?
 19. Vad var Stockholm känt för år 1885?
 20. Hur gick det för företaget under dess tjugofem första år?
 21. Varför drog sig makarna Ericsson ur företaget?

UR Samtiden – Berättelser ur svensk näringslivshistoria: Föreläsningar och samtal om den svenska näringslivshistorien. Ett samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Diskussion

 • Se på klippet nedan: Love letter, en reklamfilm som gjordes i samband med Ericssons 140-årsjubileum, och diskutera vad ni anser om arkiv och varför ni tror att de finns.

Fördjupning Teknik/Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/Digital kommunikationsteknik

Doldisen bakom Ericsson:

 • Ericson är i dag ett av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknologi med tusentals anställda. På många sätt är företaget synonymt med teknikutveckling och innovation och grundaren Lars Magnus Ericsson räknas till en av Sveriges mest framgångsrika innovatörer. Mindre känt är att även hustrun Hilda Ericssons insatser i företaget var avgörande för den tidiga utvecklingen och framgången. Se filmen om Hilda Ericsson och besvara frågorna nedan.
 1. När födds Hilda Ericsson?
 2. Vad fick Hilda gå på under sin barndom?
 3. Vad händer år 1878?
 4. Hur har man fått reda på Hildas insatser inom företaget?
 5. Vad tillverkar Hilda i hemmet?
 6. Vad händer i slutet av 1881?
 7. Vad gör Hilda när Lars Magnus är på resande fot?
 8. Varför är det en spännande telefonmarknad i Stockholm?
 9. Vad fattades i porträttsamlingen som trycktes 1880?
 10. Hur förlorade makarna Ericsson sin roll i företaget?

Telefonkungen av Stockholm:

 • Entreprenören Henrik Thore Cedergren kom att kallas för Telefonkungen efter sina stora insatser och framgångar som bland annat ledde till att Stockholm 1885 blev den ledande telefonstaden i hela världen! Ta reda på vem HT Cedergren var och hur hans affärsidéer satte Sverige på kartan.

H T Cedergren, grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB (SAT). Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Fördjupning Teknik/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/Digital kommunikationsteknik/ Industriell design

Mobiltelefonens historia:

Mobiltelefonens utveckling.

 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *