Ett bortglömt geni

Jonas Wenström föddes 1855 i Hällefors i Västmanland och han förbluffade sin omgivning redan som barn med sin skarpa hjärna. Hans sjukdom rakit eller engelska sjukan, som kraftigt försvagade hans skelett invalidiserade honom för livet. Trots sina besvär kom han att experimentera med elektricitetens mysterier under hela sitt korta liv. Jonas Wenström är i dag ett av våra mest bortglömda genier.

Relaterad läsning: Ljusa idéer: Jonas WenströmASEA, En koncern byggt av elektricitet, Kris och nystart för 100 år sedan

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken sjukdom var Jonas Wenström drabbad av?
 2. Inom vilket område forskade Wenström?
 3. Vem betalade hans resa till USA?
 4. Vilket var hans huvudsakliga syfte med resan till Paris?
 5. Var träffades Ludvig Fredholm och Jonas Wenström för första gången?
 6. Vad står förkortningen ASEA för?
 7. Vilken sjukdom tog slutligen Jonas Wenströms liv?

Diskussion

 • Hur tror ni att människorna i slutet av 1800-talet såg på elektriciteten?
 • Elektriciteten förenklade många delar av vardagen, vilka förändringar tror ni var mest välkomna?

Fördjupning Teknik

 • Undersök hur elektrifieringen av Sverige såg ut. Vilka företag var drivande samt vilka städer var först med elektricitet är exempel på frågor man kan arbeta med.

Fördjupning Historia

 • De så kallade snilleindustrierna var en bidragande orsak till det tekniska språng som Sverige tog i slutet av 1800-talet. Vilka var dessa industrier och vad tillverkade de?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *