Ett digitalt hållbarhetstänk

I över 70 år har IKEA katalogen producerats i Älmhult. Med tiden allt mer omfattande i både upplaga, omfång och distribution. Från 1950-talet när Ingvar Kamprad själv skrev de flesta texterna, via det poppiga och lite radikala 70-talet, hela vägen till det avskalade 90-talet och fram till idag, har IKEA katalogen fångat sin samtid.

Relaterad läsning: IKEA – den dolda designhistorien, Ingvar Kamprad – avvikaren som möblerade om Sverige, Johan Petter Åhlén, Clas Ohlson – entreprenören som aldrig fick slut på idéer

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 1, 2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. (Historia 1a1, 1a2)

Diskussion

 • Hur bör en produktkatalog se ut och vad borde den innehålla för att fånga kundens intresse? Ögna igenom några av IKEA:s digitaliserade produktkataloger och hitta något som ni tycker saknas samt diskutera hur ni skulle utforma er produktkatalog.

Skärmdump: IKEA kataloger. Bildkälla: IKEA

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Design

Digitalisering i hållbarhetens tecken:

 • IKEA:s produktkataloger ges numera ut i digital form, dels för att undvika att ha en negativ påverkan på miljön men även för att säkra företagets arkiv och dess material för en digital framtid. Botanisera bland dessa kataloger och jämför hur det har sett under samtliga årtionden som katalogen varit tillgänglig. Vilka stora skillnader märker du mellan dessa vad gäller marknadsföringen men även möbeldesignen?

Fördjupning Marknadsföring/ Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Historia

Clas Ohlson började som postorderfirma:

 • Clas Ohlsons fyllde 100 år 2018. Detta firades genom att ge ut en bok, beställa en historisk hemsida samt digitalisera samtliga produktkataloger från åren 1918 – 2018. Dessa produktkatalog är ett måste för prylfantasten! Undersök hur dessa innovativa tekniska prylar sett ut under 100 år samt hur katalogernas utseende förändrats under denna period.

Skärmdump: Produktkataloger från år 1818 – 2018 på Clas Ohlsons historiska hemsida – skapad av Centrum för Näringslivshistoria.

Även Åhléns började som postorderfirma:

 • Åhlén & Holm var ursprungligen en postorderfirma. Den första produkt man satsade på vid starten 1899 var ett inramat oljetryck föreställande kungafamiljen. Undersök varför denna affärsidé var genial för sin tid.

En av Åhléns mest populära produkter i början var en årligen återkommande gruppbild av den svenska kungafamiljen, här 1905 års version. Källa: Wikimedia Commons.

E-handelsåret:

 • E-handeln har enligt E-barometern (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) visat att uppemot 70% av svenskarna i åldern 18 – 79 handlar på nätet och att det är en naturlig del av vardagen. Tidigare handlade svenskarna via postorderkataloger och ringde in sina beställningar. I dag är det köp via klick på nätbutikernas hemsidor som gäller. Undersök hur det senaste året har sett ut för e-handeln i Sverige (börja med årsrapporten från år 2019).

Skärmdump: E-barometern – PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *