Ett teknikskifte inom bilbranschen

I bilismens barndom var bilen en utpräglad importprodukt i Sverige. Men det skulle snabbt komma att ändras, inte minst tack vare alla underleverantörer.

Relaterad läsning: Den tidiga svenska bilhistorien, Efterkrigstidens svenska bilindustri, säkrare på vägarna, Nils Bohlin, Hur gammal är egentligen bilen?, Mannen med batteriet, Waldemar Jungner tog fram den första elbilen, Vattenfall introducerade säkerhetsbältet, Bilturism blev ett folkhem på hjul, AGA-bilen, en svensk berlinare, Stjärnfusionen Daimler-Benz, History Marketing: så arbetar BMW med sin historia, Volvo – navet i den svenska bilindustrin, Kvinnliga uppfinnare, Scania – en bit av Skåne i Södertälje

Centralt innehåll

 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Fordons huvudkomponenter, till exempel motor, drivlina, chassikomponenter och bromsar.
 • Materiallära och olika sammanfogningstekniker som används i fordon.(Fordonsteknik)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka inhemska aktörer var först med att tillverka bilar?
 2. Varför gav företagen upp på detta?
 3. Vilka grundade Volvo?
 4. När kom första modellen och vad hette den?
 5. Vad var Volvo beroende av redan från starten?
 6. Vilken central aktör fick den svenska fordonsindustrin efter andra världskriget?
 7. Hur ser läget ut i vår fordonsnation i dag?
 8. På vilket sätt står dagens bilbransch inför ett teknikskifte?
 9. Vad skedde år 1899?

Diskussion

 • Vilket är bästa sättet att transportera sig på? Ha FN:s hållbarhetsmål i åtanke när ni diskuterar (som t.ex. mål 9 = Hållbar industri, innovationer och infrastruktur).

Investor stödjer FN:s hållbarhetsmål. Läs hur de bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Källa: Investorab. com

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande/ Teknik/ Fordonsteknik

Hur gammal är egentligen bilen?

 • År 2011 firade den tyska biltillverkaren Mercedes med dunder och bång bilens 125 års jubileum. Men var det verkligen deras grundare Karl Benz som uppfann bilen – och vad skall man då säga om alla de självgående fordon som redan skapats före hans konstruktion. Undersök när de första självrörliga fordonen kom.

Bild: Karl Benz uppfinning gav snart upphov till en hel industri; här syns arbetare vid Benz & Co i Mannheim fem år efter att den första fungerande bilen patenterats. Bildkälla: Mercedes-Benz Museum.

 • För att bevisa för världen att hennes mans uppfinning var framtidens rörlighet, gick Bertha Benz på den första långväga resan med en bil, inför alla slags utmaningar men stannade för ingenting. Se reklamklippet nedan och undersök vilka svenska kvinnliga uppfinnare som funnits genom tiderna.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Teknik/ Historia/ Samhällskunskap/ Fordonsteknik/ 

Svensk bilhistoria:

 • Pionjärtiden i svensk bilism präglas av tveksamhet till de glada försök som ändå gjordes. Först efter 1918 började vägtransporterna motoriseras i större omfattning. Undersök den svenska bilhistorien.

Peugeot Period: 1916. Deponent: OK, ekonomisk förening. Motiv-ID: DA2011-473216-Gert024

Den första elbilen:

 • I närmare tio år arbetade svenske Waldemar Jungner med att ta fram ett batteri som kunde driva en bil – länge! 1900 satte han ett världsrekord på Stockholms gator, nästan 150 kilometer på en enda laddning. Ta reda på hur han gjorde för att lyckas med sin uppfinning.
 • Lyssna på SR P1 om svenska uppfinnare med Anders Houltz som skrivit boken om innovatören Waldemar Jungner och de batterier han uppfann.

Waldemar Jungner i elbilen som körde runt i Stockholm i 12 timmar år 1900.

Volvo – navet i den svenska bilindustrin:

 • År 1964 invigdes Torslandaverken på Hisingen i Göteborg, en storskalig anläggning som blev huvudfabrik för Volvo Personvagnar (Volvo PV). Vid mitten av 1960-talet översteg exporten den inhemska försäljningen, och i mitten av 1970-talet var exporten tre gånger större än försäljningen på den svenska hemmamarknaden. Undersök tidiga Volvos produktionsutveckling.

History Marketing – Så arbetar Volvo med sin historia:

 • Se filmklippet nedan med Per Carleö, tidigare marknadsföringschef på Volvo car Sverige (2015 – 2020), och fördjupa dig i hur Volvo arbetar med sin historia i sin marknadsföring och hur de på så sätt stärker sitt varumärke. (Se vid 13:15)

Volvokoncernens syn på företagens samhällsansvar:

Skärmdump: volvogroup.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *