Ett vinnande reklamkoncept

Det är över 60 år sedan det första Guldägget delades ut. Det pris som varje år belönar det som anses vara den mest kreativa reklamen – eller kommunikationen – som gjorts i Sverige under det gångna året. Vi gör en tillbakablick till hur det en gång började.

Relaterad läsning: Kartellen som kontrollerade reklamen, Reklam i folkets tjänst, Reklam i krig och fred, Handledaren i huvudrollen, Roy Andersson – en reklamens auteur, Annonsdrottningen Sofia Gumaelius, Sofia Gumaelius – The First Lady of the Press

Instuderingsfrågor

 1. Vem är Jane Bark?
 2. Hur såg reklamen ut innan den kreativa revolutionen i USA?
 3. Vad stod SAFFT för och när bildades det?
 4. Vem var Martin Gavler och på vilket sätt var han en stor inspirationskälla?
 5. Vilka var Melin & Österlin och vilken tävling vann de?

Diskussion

Vad är ett vinnande reklamkoncept?

 • År 1958 skapade Gilbert Morris, på annonsbyrån Fuller Smith & Ross, reklamannonsen: ”Jag vet inte vem du är?” för McGraw-Hill Publishing Co. År 1999 utsågs den till 1900-talets ”Bästa B2B- annons” av Advertising Age’s Business Marketing magazine. Diskutera varför ni tror att denna reklamannons vann och varför budskapet nedan är ett vinnande koncept.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Film- och tv-produktion

Vinnare av Guldägget genom tiderna:

 • Se vinnaren av Guldägget 2014 i kategorin film/ljud: ”The Epic Split” – där Jean-Claude Van Damme genomför sin berömda split mellan två backande Volvolastbilar. Undersök även vilka andra som vunnit Guldägget genom tiderna.

ICA – med handlaren i huvudrollen:

Bildkälla: ICA Gruppen.

Roy Andersson – en av vår tids mest erkända filmregissörer:

 • Sannolikt associerar vi inte en radikal ifrågasättare med geniala reklamfilmer. Men Roy Andersson har faktiskt hävdat att han funnit mer frihet för skapande i reklamfilmen än i ”vanlig” filmproduktion. Ta reda på hur Roy Andersson har gått tillväga för att uppnå kommersiell framgång.

Roy Andersson vinnare av Nordiska rådets filmpris 2008. Period: 2008 Fotograf: Magnus Fröderberg

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

Den svenska reklamens historia:

 • Reklam och marknadsföring är nära förknippat med det moderna samhället och med idén om en ekonomi där alla fritt kan saluföra sina varor. Att reklammarknaden i Sverige under lång tid kontrollerades av en reklamkartell är det få som känner till. Undersök den svenska reklammarknadens historia.

Annonsbyråerna i reklamkartellen utformade flera statliga informations- och propagandakampanjer under andra världskriget. Formspråket följde en strikt design i linje med en teknik som gick tillbaka till 1920-talet med en intresseväckande rubrik, stor bild och en informativ text. Annonser ur SvD från den 15 januari 1942 respektive 9 december 1941.

Sofia Gumaelius – Den svenska reklambranschens moder:

 • Sofia Gumaelius kan göra anspråk på att ha skapat en hel bransch. 1877 startade hon en annonsbyrå med idén att kunder kunde komma med ett enda manuskript, bara behöva betala vid ett enda tillfälle, men ändå få sin annons tryckt i alla tidningar de vill. Under de följande decennierna var hon en dominerande kraft i reklambranschen. Se föreläsningen nedan där Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria, berättar om Sofias liv och framgångsrecept.

Inspelat den 19 maj 2021 på Centrum för Näringslivshistoria. Arrangör: Centrum för näringslivshistoria.

Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing:

 • Content marketing är lika gammal som marknadsföring som disciplin. Båda uppstod i mitten av 1800-talet. Ta del av när Centrum för Näringslivshistorias arkivarie Margarita Feldman presenterar Sofia Gumaelius, denna spännande kvinna som verkligen var en ”self-made woman” samt den moderna marknadsföringens intåg på 1860-talet.

Första numret av Annonsören från 15 december 1883. Källa: Gumaelius arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material (Design 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. (Historia 2b – kultur)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Dokumentärproduktioner och reklamfilm. Hur de planeras, genomförs och utvärderas. (Film- och tv-produktion 1, 2)
 • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp genom användande av socialpsykologiska begrepp, till exempel perception, varseblivning och kognitiv dissonans.
 • Metoder för utformning och presentation av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter och arbeten.
 • Utformning av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter grundade på fakta och saklighet, riktade till olika målgrupper, för såväl intern som extern kommunikation. (Journalistik, reklam och information 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *