Falu koppargruva

Geologiska undersökningar visar att brytning av kopparmalm har förekommit i Tiskasjöberget vid Falun ända sedan 700-talet. Den äldsta urkunden rörande gruvan är från år 1288 – ett bytesbrev som bekräftar att biskop Peter i Västerås köpt en åttondel i det som då kallades Kopparberget.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. När tror man att brytningen av kopparmalm inleddes?
 2. Vilket år fick bergsmännen som drev gruvan privilegiebrevet av kung Magnus Eriksson?
 3. Ge några exempel på vad koppar användes till under 1400-talet?
 4. Vilket smeknamn fick gruvan?
 5. Ungefär hur många personer bodde i Falun i mitten av 1600-talet?
 6. Varför var behovet av virke så stort?
 7. När öppnades det första sjukhuset vid gruvan?
 8. Hur beskrev Carl von Linné förhållandena vid gruvan?
 9. Vilket år blev gruvan ett modernt aktiebolag?
 10. Vilket år började man tillverka Falu Rödfärg?
 11. Vad används gruvan till idag?

Diskussion

 • Är det viktigt att bevara gruvan som världsarv och minne, motivera era svar?

Fördjupning Historia

 • Falu koppargruva hade länge en särställning när det kommer till lagstiftning. Undersök hur länge det var så och när Sverige fick en gemensam och enhetlig lag.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Gör en sökning på LKAB, undersök om det finns några likheter mellan detta gruvkomplex och Falu koppargruva när det gäller betydelse för den svenska ekonomin.

Fördjupning Teknik

 • Undersök och redogör för några av Christoffer Polhems uppfinningar?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *