Familjeföretaget Polarbröds historia

Polarbröd är ett familjeföretag som i dag drivs av femte generationen. Men även om bolaget fortfarande har kvar sin bas i norrbottniska Älvsbyn har mycket förändrats genom åren.

Relaterad läsning: Greta och Gösta Nilsson, Polarbröd (1972)Fjällbrynt messmörUlrika Eleonora Lindström skapade Västerbottensost, Grädde – en klassisk svensk produkt, Kvinnliga uppfinnare

Instuderingsfrågor

 1. När, var och hur började Polarbröds resa?
 2. Vad var Tioöreskakan och hur och varför utvecklades den?
 3. Vad drev Gösta och Greta Nilsson?
 4. Vilket blev det stora genombrottet?
 5. På vilket sätt var Greta Nilsson visionären?
 6. Hur och varför sadlade dottern Margareta om?
 7. Hur satsade barnen på företaget?
 8. Hur hjälpte Margaretas man Kjell till?
 9. Varför och hur expanderade företaget?
 10. Vem är Karin Bodin och vad är hennes roll?
 11. Vad var företaget med om den 23 augusti 2020?
 12. På vilket sätt blickar företaget framåt samt värnar om sin historia?

Diskussion

7200 kg bröd i timmen:

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Teknik

Familjeföretaget Polarbröd: Greta och Gösta Nilsson:

Greta och Gösta Nilsson. Bildkälla: Polarbröd.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Teknik

Kvinnliga uppfinnare:

 • När man hör ordet ”uppfinnare” tänker man nog normalt på en man. Det är förvisso sant att de allra flesta uppfinnare är män. Men det har alltid funnits kvinnor som gjort nydanande konstruktioner inom olika områden. Du har nyss tagit del av Greta Nilssons innovationer, undersök gärna vidare och ta del av flera svenska kvinnliga innovatörer och uppfinnare.

Amalia Eriksson (i prickig blus) fick den 22 juli 1915 besök av prins Carl (längst fram till höger), prinsessan Ingeborg och deras döttrar Margaretha, Märtha och Astrid. Bild från Grenna Museum/Historisk Bildbyrå.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2, 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2) Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Orientering om de branscher som finns inom yrkesområdet samt villkoren för deras verksamheter, till exempel restauranger, bagerier, konditorier, charkuterier och butiker. (Branschkunskap inom restaurang och livsmedel)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *