Familjeföretaget Söderhamn Eriksson

Företags utvecklingslopp kan vara stormiga. Cykeln från stor framgång till stor kris och åter till framgång kan gå snabbt. En nyckelfaktor för att överleva är då ofta engagerade ägare som kan ge utvecklingsimpulser. Två maskintillverkande bolag är ett gott exempel på detta. I dag är de ett enda, Söderhamn Eriksson.

Relaterad läsning: Ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer, Holmens pappersbruk i Hallstavik, Skog, massa och papper, Betydelsefulla misstag

Centralt innehåll

 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad tillverkar Söderhamn Eriksson?
 2. Hur ser företagets historia ut?
 3. Varför växte företaget snabbt och nådde stor framgång år 1954?
 4. Hur kom Cambio till?
 5. Varför såldes Söderhamns Verkstäder till Kockums i Malmö?
 6. Vad inträffade i mitten av 1970-talet?
 7. Hur påverkades Söderhamns Verkstäder av detta?
 8. Varför kom P.O. Stenberg in i bilden?
 9. Vem grundade A.K. Eriksson (AKE) i Mariannelund?
 10. Vad producerades där till en början?
 11. Hur möttes bandsågen till en början?
 12. Vad inträffade år 2000?

 Diskussion

 • Diskutera hur familjeföretag skiljer sig från andra näringslivsverksamheter.

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi/ Teknik

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *