Familjeföretag

Även om bilden av svenskt näringsliv kring förra sekelskiftet inte är entydig, fanns det en betydande ägarkoncentration. I en offentlig undersökning visar det sig att i de 23 största svenska industriaktiebolagen 1913, svarade de tre största ägarna för 43 procent av aktiekapitalet och de tio största ägarna för 62 procent av aktiekapitalet i denna grupp företag.

Relaterad läsning: Aktiebolaget som organisationsform växer fram, Skottarna i Lilla London

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur drevs ofta företagen kring förra seklet?
 2. Varför kunde detta vara en problematisk företagsform?
 3. Vad anser forskningen om denna typ av företag?
 4. Vad gör ett företag kapabelt att skapa en organisatorisk hierarki?
 5. Varför stagnerade den brittiska ekonomin under 1900-talets början, men inte den amerikanska?
 6. Hur förändrades långsamt familjens roll i ekonomin?

Diskussion

Diskutera vilka fördelar som kan uppstå när kompetenta företagsledare rekryteras på professionella meriter istället för att anställas genom släktband.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

 • Undersök vilka svenska familjeföretag från förra sekelskiftet som finns än i dag och fördjupa dig i ett av dessa.
 • Vid sekelskiftet ökade skillnaden mellan hur aktiebolagen och andra typer av företag definierade och beskattades i lagstiftning. Undersök aktiebolagets historia.
 • Ta reda på vilka svårigheter handelskompanier ställdes inför före 1848.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *