Företagens vinst och den svenska modellen

Mats Larsson är professor och Tom Petersson docent i ekonomisk historia. Båda är verksamma vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Jämte en rad övriga publikationer inom och utanför den akademiska världen har de bland annat medverkat i mastodontverket Det svenska näringslivets historia 1964 – 2014

Lektionsmaterial: Företagens vinst och den svenska modellen? (ur Vinstbegreppet i samhället och företagande 2016, Näringslivshistoria: 9)

För vidare fördjupning läs även: Vinst som mål eller medel? , Att hantera en osäker framtid, Entreprenörens drivkrafter

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 50 poäng)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 100 poäng)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 100 poäng)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap, 100 poäng)

Instuderingsfrågor

Vinster i ett historiskt perspektiv

 1. Vad är det som har påverkat vinstbegreppets betydelse genom historien?
 2. Vilka avgörande faktorer identifierar Mats Larsson och Tom Petersson som avgörande för vad vinstbegrepp har inneburit?

Vinsternas funktion

 1. Vad innebär vinst idag enligt Larsson och Petersson?
 2. Vad går den ”svenska modellen” ut på?

Vinstnivåer

 1. Vad är vi beroende av i Sverige?
 2. I vilka anseenden är Sverige ett speciellt land som följer ett större mönster?
 3. Vad menar Tom Petersson är ett mått på vinst?

Hur vinsterna används

 1. Hur anser Larsson och Petersson att vinster används i Sverige?

Reglering av vinstuttag

 1. Vilket paradigmskifte har vi upplevt de senaste trettio åren?
 2. Vilka konkreta exempel ger Mats Larsson?
 3. Hur förklarar Tom Petersson vinster i välfärden?

En bransch utan vinstutdelning

 1. I vilken bransch har man tillämpats utdelningsförbud? Varför?

Kortsiktighet

 1. Varför har kortsiktighet när det gäller vinst blivit viktigare på senare år?

Vinstens betydelse för företagens utveckling

 1. Vad är huvudsakliga syftet med en stor majoritet av alla företag idag jämfört med  för 100 år sedan?

Arbetarrörelsens syn på löntagarfonder och vinster

 1. Vad blev en ögonöppnare för LO?
 2. Vad har arbetarrörelsen insett idag?

Så kallade övervinster

 1. Varför ligger den finansiella sektorn folk nära om hjärtat?

Kontrollsystem

19. Hur ser kontrollsystemet ut idag på den finansiella sidan jämfört med tidigare?

Diskussion

 • Håller ni med om vad Tom Petersson anser om vinster i välfärden?
 • Vad anser ni om den svenska modellen? Fungerar den?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *