Företagskluster

Under senaste år har man inom forskningen och i den allmänna debatten fått ett ökat intresse för ekonomiska kluster eller utvecklingsblock.

Relaterad läsning: Förutsättningar för företagskluster

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

  1. Vad är ett kluster?
  2. Ge ett exempel på kluster?
  3. Vilka är fördelarna med företagskluster?
  4. Hur bildas ofta nya företag inom samma geografiska område?

Diskussion

  • Vilka anser ni är fördelarna med företagskluster?
  • Vilka kan nackdelarna vara?

Fördjupning

  • Det mest kända klustret är förmodligen Silicon Valley. Undersök varför en lång rad av världens största och mest kända företag inom elektronik- och datorbranschen startades där eller flyttade dit?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *