Företagskulturen inom skoföretaget AB Oscaria

Örebro var under 1900-talet Sveriges ledande skostad. En av de mest framträdande skoföretagarna var Ernst Åqvist.

Relaterad läsning: Anställningsförmåner på Ericsson, LM-staden – folkhem i förortKlädkoden på NK – en del av organisationskulturen, Folhemmets förebild, Ledarskapshistoria genom tiderna

Centralt innehåll

 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför flyttade Ernst Åqvist sin verksamhet till Örebro?
 2. När och varför kom Ernst in i sko- och läderbranschen?
 3. Vad ansågs hans farmor Ida om denna bransch?
 4. Vilket avtal fick Ernst som skomakarlärling?
 5. Vad inträffade år 1898 och 1907?
 6. Var kom namnet Ocaria ifrån?
 7. Varför var Oscariakoncernen tvungen att se över sin verksamhet på 1960-talet?
 8. Vem såldes bolaget till år 1968?
 9. Vilka andra områden var Ernst Åqvist engagerad i?
 10. Vad innebar en ”fabrikssyster”?
 11. Vilka förmåner fick Ernst Åqvists anställda?
 12. Vad startade Oscaria år 1956?

Diskussion

 • Hur anser ni att man borde vara som företagsledare – och vad kan den typen av ledarskap göra för organisationen?

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • I dag har vi flera svenska skokedjor i Sverige. Fördjupa dig i ett av dessa och undersök hur deras hållbarhetstänk ser ut.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 1. Undersök om kanadensiska skoföretaget Bata Shoe Ltd, ursprungligen grundat av tjeckiske Tomáš Bat’a, finns än i dag och hur dess historia har sett ut.
 2. Tomáš Bat’a organiserade arbetet i sin skofabrik efter ”Batasystemet”. Ta reda på vilka grundprinciperna var för detta system.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *