Företagskulturen på Spotify

Helt plötsligt bryter ett företag mot allt vedertaget – om hur man jobbar i företag. På Spotify kommer de anställda framöver att få jobba från var de vill. För ”jobb är något man gör, inte något man går till”. Katarina Berg, Spotifys globala hr-chef, berättar mer om detta brott mot historiska arbetssätt i den här filmen från historiebrukskonferensen History Marketing Summit 2021.

Relaterad läsning: Så arbetar Spotify, Volvo, Ericsson & H&M hemifrån, Spotify förändrade musikbranschen, Teknik för nytta och nöje, När IKEA åkte till Mallorca

Diskussion

Hemarbete – funkar det?

 • Den 1 oktober 2021 upphör de tillfälliga coronarestriktionerna. Nu återgår man till sin fysiska arbetsplats och hemarbetet är för många över. Ta del av Expressen-artikeln: Så arbetar Spotify, Volvo, Ericsson och H&M hemifrån och diskutera både hur ni har upplevt distansundervisningen under coronapandemin och om ni tror att hemarbete är något som borde lyftas som det gjorts på Spotify.
 • Diskutera vad ni tycker om Spotifys koncept: ”Arbete är inte var du är utan vad du gör”. Hur tror ni att det skulle vara att arbeta hemifrån? Se filmklippet med Spotifys HR-chef Katarina Berg och undersök hur hon anser att man ska odla fram en god företagskultur.
 • Diskutera hur ni tror att företagskulturen påverkas när anställda arbetar hemifrån.

På Ericsson arbetar drygt 90 procent av personalen hemifrån. Bild och text: Expressen/Stina Stjernkvist/TT.

Fördjupning Engelska/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation

Podcast All Hands: Being a part of the band, with Spotify’s Katarina Berg:

 • Host Katelin Holloway sits down with Katarina Berg, Chief HR Officer at Spotify. They discuss the difference between having the “right” culture and having a “strong” culture, Katarina’s famous “walk and talks,” and the two laugh over Katarina’s latest productivity hack.

Listen to the podcast below and answer the following questions:

 1. What do swedes mean by the expression ”banana shield”?
 2. In what way is Katarina blunt?
 3. What happened in 2014?
 4. What is The Band Manifesto?
 5. How does Spotify use value as a tool in the organisation?

The Band Manifesto:

Here at Spotify, we like to think of ourselves as a band. Ok, sure, we don’t look a lot like that group you put together in high school that could only play one Led Zeppelin song, but we still think the comparison fits.

Screenshot: lifeatspotify.com

How will we work and live in the post-pandemic chapter? 

Screenshot: hrblog.spotify.com

Centralt innehåll

 • Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.
 • Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter.
 • Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier. (Engelska 5)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *