Företagsledaren som gick mot rött

Få industriledare i modern tid har spelat en så central och omdebatterad roll som Björn Wahlström när han under en femtonårsperiod stuvade om i stål- och varvsindustrin, rationaliserade gruvföretaget LKAB och tog ledningen över den krisdrabbade statliga PK-banken.

Relaterad läsning: De stora stålverkens tid inleds, Svenska Cellulosa AB, Oscar Falkman, Grängesbolaget, Från arbetsfred till storkonflikt, Hjalmar Lundbohm, Politisk styrning under kris och politiskt maktskifte, Ett nationellt identitetsbygge: Kiruna, Bra ledarskap och bäst före-datum

Centralt innehåll

 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad har det ofta sagts om Björn Wahlström?
 2. Vilka erfarenheter tog han med sig in i bankvärlden?
 3. Vad innebar projektet Stålverk 80?
 4. Vad ansåg Björn om detta projekt?
 5. Hur gick det för andra stora handelsstålstillverkare under denna tid?
 6. Hur effektiviserade Björn NJA – Norrbottens Järnverk?
 7. När bildades Svenskt Stål AB?
 8. Vad sa Björn Wahlström om åren i LKAB?
 9. Varför kom det att riktas kritik mot dåvarande finansminister Allan Larsson?
 10. På vilket sätt var Björn rätt person för Nordbanken (tidigare PK-banken)?
 11. Varför kom Finansmannen Erik Penser att kalla det hela för utpressning?
 12. Vad ansåg Björn Wahlström om detta?
 13. Hur såg han på pappaledighet?
 14. Vilka var hans egenskaper som företagsledare?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om Björn Wahlströms beslut och erfarenheter samt vad det innebär att vara en företagsledare.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Teknik

De stora stålverkens tid inleds:

 • Den inlösenssumma om 800 miljoner kronor som Grängesbergsbolaget erhöll för ägarandelen i LKAB satte igång en frenetisk investeringsverksamhet och förändrade på lång sikt även förutsättningarna för hela den svenska stålindustrin. Undersök de stora svenska stålverkens resa.

Bild: Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

SSAB:

 • Under 1970-talet drabbades svensk stålindustri av en djup kris. I syfte att skapa en ny, långsiktigt hållbar struktur för handelsstålsindustrin bildades SSAB (Svenskt Stål AB) efter ett riksdagsbeslut 1978. Undersök företaget Svenskt Stål AB

Bild: Foto: Marcus Ericsson/TT

Svenska Cellulosa AB:

 • Björn Wahlström hade en gång i tiden en central roll i SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Ta reda på hur och när SCA skapades.

 

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Från arbetsfred till storkonflikt:

 • Den konflikt som brukar lyftas fram som startskottet på det konfliktfyllda 1970-talet är gruvstrejken vid LKAB i Kiruna, Svappavaara och Malmberget som bröt ut i december 1969. Undersök varför det uppstod en konflikt och vad det förde med sig.

LKAB. Fotograf: Maja Suslin/TT

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi

Vad är ett bra ledarskap?:

 • Att ledarskapsidealen har växlat genom århundradena är kanske ingen nyhet. Trots det är det fascinerande att se att dagens mest hyllade läror många gånger bara är upputsade varianter av förra seklets idéer. Och det börjar redan under antiken. Undersök ledarskapets resa.

Informellt. P G Gyllenhammar spelar gitarr och sjunger på scen – otänkbart för de flesta av hans företrädare. Bild ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *