Företagsspråket – kortare, globalare och trendigare

Årsberättelser är kanske inget man förknippar med ett särskilt livfullt språk, men faktum är att det är i företagsspråket vi kan hitta några av de snabbast spridda uttrycken just nu.

Relaterad läsning: Aktiebolagets historia, Alfa Laval – När maskinerna blev epokgörande och skulderna övermäktiga

Centralt innehåll:

 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. (Svenska 2)
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. (Svenska 3)
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebär ”the numbers”?
 2. Hur många sidor skiljer mellan årsredovingingen från Aktiebolaget Separator år 1913 och Alfa Lavals från år 2013?
 3. Vilka tre tydliga trender finns när man jämför dessa två årsredovisningar?
 4. Hur många år brukar dagens ord hålla innan de ersätts av nya?
 5. Hur inspirerar företagens språk annat språk?

Diskussion

 • Hur ser ert språkbruk ut? Är även ni färgade av dagens företagsspråk?
 • Vad anser ni om ”mormorsteorin”? Hur kommunicerar vi egentligen med den äldre generationen i dag?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Det 100-åriga företaget Alfa Laval hette tidigare Aktiebolaget Separator. Undersök hur Aktiebolagets historia har sett ut under denna period.

Fördjupning Svenska/ Företagsekonomi

 • ICA har under 2013 tilldelats flera olika utmärkelser inom hållbarhetsområdet, bland annat Sustainable Brand Index, Pegasuspriset och SCUF-gaffeln och hållbarhetsredovisningen är ett av ICAs sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas. Undersök ordlistan på uttryck som förekommer i redovisningen. Vilka modeord är det som gäller i dag?
 • Numera föredrar vi romanska ord (latinska och franska ofta via engelska ord) framför germanska. Det är de romanska som har en air av global business. Undersök vilka andra ord du hittar som dagens företag använder i sin vokabulär.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *