Försäkringsbolagen

Den 18 april 1906 inträffade vad som brukar kallas försäkringsvärldens Titanic-katastrof – jordbävningen i San Francisco. En händelse som även påverkade svenska försäkringsbolag.

Relaterad läsning: Försäkringar för all framtid, Pionjärbolaget SkandiaFörsäkringar för ett nytt samhälle

Centralt innehåll:

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var det som orsakade de största skadorna under jordbävningen i San Fransisco 1906?
 2. Hur och varför försökte försäkringsbolagen undvika skadeutbetalningar?
 3. Vad innebar de ”svarta listor” som tidningarna publicerade?
 4. Vilka svenska aktörer fanns på den amerikanska marknaden?
 5. Vilka olika strategier hade de svenska försäkringsbolagen efter jordbävningen?
 6. Vilket ursprung hade en stor del av Sveas försäkringstagare i San Francisco?
 7. Vilken roll hade P.G. Gyllenhammar i Skandia?
 8. Vad insåg han var viktigt för Skandia?

Diskussion

 • Skandia var det första svenska försäkringsbolaget. Hundra år senare fanns det i Sverige över 1000 bolag. Hur viktigt anser ni att det är med försäkringsbolag i dag. Behövs dem?

Fördjupning Samhällskunskap/Historia

 • Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid. Ta reda på hur försäkringsbolaget Brandkontoret arbetat genom tiderna.

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök vilka erbjudanden Brandkontoret har i dag. Vilka olika fastighetsförsäkringar erbjuder de sina kunder och vad innebär dessa?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *